Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

DĖL PASTATO VILNIUJE, JUSTINIŠKIŲ G. 65, SKYRIMO VILNIAUSŽYDŲ NACIONALINEI MOKYKLAI

Antraštės pakeitimai: Nr. 1092, 1994 11 08, Žin., 1994, Nr. 88-1684 (1994 11 16)

Nutarimas paskelbtas: Žin., 1994, Nr. 78-1471 Neoficialus nutarimo tekstas

N U T A R I M A S

(1994 m. rugsėjo 30 d. Nr. 928 Vilnius)

Siekdama sudaryti tinkamas darbo sąlygas Vilniaus žydų nacionalinei mokyklai, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a :

Vilniaus miesto valdyba turi iki 1995 m. sausio 1 d. skirti Vilniaus žydų nacionalinei mokyklai Vilniaus 153-iojo lopšelio- darželio pastatą (1602,47 kv. metro bendrasis plotas) Vilniuje, Justiniškių g. 65, taip pat iki nurodytosios datos išspręsti Vilniaus miesto 153-iojo vaikų lopšelio-darželio likvidavimo klausimą.

(Pastraipos pakeitimai: Nr.1092, 1994 11 08, Žin., 1994, Nr. 88-1684 (1994 11 16)

Ministras Pirmininkas Adolfas Šleževičius

Švietimo ir mokslo ministras Vladislavas Domarkas

 

Rūšis:Aktuali redakcija – Numeris: 928 - Data:1994.11.08 – Kalba: Lietuvių - Publikavimas: - Statusas: Aktuali nuo 1994 11 08 - 1994 11 08 Teisės aktą priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

Trascina file per caricare