Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lietuvos Respublikos Seimas

VIII-1885 2000 m. liepos 20 d. ĮSTATYMAS

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje ratifikavimo įstatymas(Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.08.09, Nr.: 67, Publikacijos Nr.: 2016)

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL BENDRADARBIAVIMO ŠVIETIMO IR KULTŪROS SRITYJE ATIFIKAVIMO ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1885

Vilnius

 

1 straipsnis.

 

Sutarties ratifikavimas

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2000 m. liepos 17d. dekretą "Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje", ratifikuoja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje, pasirašytą 2000 m. gegužės 5 d. Vilniuje.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

VALDAS ADAMKUS

 

 

 

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare