Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA VNITRA O OPRAVĚ TISKOVÉ CHYBY VE VLÁDNÍM NAŘÍZENÍ Č. 112/1950 SB. O BOHOSLOVECKÝCH FAKULTÁCH

(Vyhláška č. 123/1950 Sb).

Částka           49/1950

Platnost od   21.08.1950

Účinnost od  21.08.1950

Aktuální znění 21.08.1950

 

123.

Vyhláška ministerstva vnitra ze dne 15. srpna 1950

o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách

 

V § 2 odst. 1 vládního nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách, se opravuje tisková chyba ve druhé větě, takže tato věta zní pak správně takto: "Tyto fakulty soustředí též bohoslovecké studium, které dosud zajišťovaly zejména Biblický ústav Jednoty českobratrské v Kutné Hoře a Bohoslovecký seminář československých baptistů v Praze, jež se zrušují."