Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lietuvos Respublikos Seimas NEGALIOJA

XI-3697 1990 m. vasario 14 d. ĮSTATYMAS

Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms

(Skelbta: Valstybės Žinios, 1990.03.20, Nr.: 8, Publikacijos Nr.: 196)

 

LIETUVOS TARYBŲ SOCIALISTINĖS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAS

 

Dėl maldos namų bei kitų pastatų grąžinimo religinėms bendruomenėms

 

Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

 

1. Panaikinti Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo1948 metų birželio 19 dienos įsaką "Dėl maldos namų ir vienuolynų pastatų, o taip pat dėl religinių bendruomenių gyvenamųjų namų nacionalizavimo".

2. Įpareigoti rajonų ir miestų Liaudies deputatų tarybas sesijose apsvarstyti nacionalizuotų maldos namų bei kitų pastatų grąžinimą religinėms bendruomenėms bei su tuo susijusių valstybinių, visuomeninių įstaigų ir organizacijų, gyventojų socialinių, kultūrinių, buitinių bei kitų problemų sprendimą.

3. Pavesti rajonų, miestų Liaudies deputatų tarybų valdymo organams, ministerijoms ir žinyboms, įmonėms bei organizacijoms, kurios turi savo žinioje nacionalizuotus kulto pastatus, vienuolynų ir religinių bendruomenių namus, iki 1990 m. liepos l d. suderinti su religiniais centrais bei bendruomenėmis ir numatyti pastatų grąžinimo terminus arba lėšų kompensavimą, kitų pastatų perdavimą, pastatymą arba kitas priemones, kurios įgalintų palaipsniui sugrąžinti bažnyčiai ir religinėms organizacijoms priklausiusias patalpas.

Iškeldinamoms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms bei piliečiams turi būti suteikiamos kitos tinkamos patalpos.

4. Lietuvos TSR Ministrų Taryba turi kontroliuoti, kaip vykdomas šis įstatymas.

 

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Pirmininkas

 

A. BRAZAUSKAS

 

Lietuvos TSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Sekretorius

 

L. SABUTIS

 

Vilnius, 1990 m. vasario 14 d. Nr. XI-3697

Trascina file per caricare