Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

Dėl kai kurių religinių bendruomenių registravimo

P O T V A R K I S

( 1993 m. liepos 21 d. Nr. 549p Vilnius)

1. Atsižvelgiant į Kėdainių rajono valdybos 1993 m. birželio 9 d. potvarkį Nr. 570pv, Kauno miesto mero 1992 m. spalio 23 d. potvarkį Nr. 1925 ir 1993 m. birželio 16 d. potvarkį Nr. 609, Ignalinos rajono valdybos 1993 m. birželio 25 d. potvarkį Nr. 180v, įregistruoti šias religines bendruomenes:

Kėdainių evangelikų liuteronų religinę bendruomenę;

Kauno krikščionių bažnyčios religinę bendruomenę;

Kauno evangelikų krikščionių baptistų religinę bendruomenę;

Visagino Krišnos sąmonės religinę bendruomenę.

2. Atsižvelgiant į Lietuvos Jehovos liudytojų bendrijos įgaliotų narių K.Karaliaus ir P.Žitkevičiaus prašymą, įregistruoti Lietuvos Jehovos liudytojų religinę bendriją.

Pažymėti, kad nurodytoji religinė bendrija savo veiklą organizuoja pagal įstatus, priimtus 1993 m. Gegužės 23 d. bendrijos steigiamajame susirinkime.

Ministras Pirmininkas

Adolfas Šleževičius

Rūšis:Potvarkis - Numeris:549P -Data:19930721 – Kalba: Lietuvių - Publikavimas: - Statusas: Įsigalioja nuo 1993 07 21 - 1993 07 21 Priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė

© GC

Trascina file per caricare