Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

DĖL LIETUVOS ŽYDŲ PAVELDO IŠSAUGOJIMO

N U T A R I M A S

(1999 m. kovo 18 d. Nr. 305 Vilnius)

Siekdama aktyviau įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. vasario 13 d. potvarkio Nr. 56p nuostatas, taip pat paspartinti Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuolatinių ekspozicijų atidarymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pavesti Kultūros ministerijai iki 1999 m. kovo 25 d. sudaryti specialistų komisijas:

1.1. dėl judaikos kilnojamųjų kultūros vertybių, esančių valstybinėse saugyklose, perdavimo Valstybiniam Vilniaus Gaono žydų muziejui;

1.2. dėl Vilniaus istorinio geto būdingų fragmentų atkūrimo;

1.3. dėl Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus nuolatinės ekspozicijos koncepcijos sukūrimo ir įrengimo.

2. Skirti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo fondo Kultūros ministerijai 15 tūkst. litų nurodytų 1 punkte komisijų narių darbui apmokėti.

3. Ūkio ministerija turi numatyti, kad Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus pastato (Vilniuje, Naugarduko g. 10) statyba būtų užbaigta 2000 metais.

Ministras Pirmininkas Gediminas Vagnorius

Kultūros ministras Saulius Šaltenis

 

Rūšis:Nutarimas - Numeris:305 - Data:1999.03.8 - Kalba:Lietuvių - Publikavimas: Statusas: Įsigalioja nuo 1999 03 18 - 1999 03 18 Priėmė - Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

 

©GC

Trascina file per caricare