Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

Наказ Державної Податкової Адміністрації України №371/2005

 

Н А К А З

29.08.2005  N 371

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 вересня 2005 р.
за N 1025/11305

Про затвердження Змін до Інструкції  про порядок і умови передачі державним
податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних осіб у Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів

З метою приведення Інструкції про порядок  і  умови  передачі  державним податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб -  платників  податків  та інших   обов'язкових   платежів,   затвердженої  наказом  Головної державної податкової  інспекції  України   від   31.07.95   N   66 ( z0289-95  )  та  зареєстрованої  у  Міністерстві юстиції України 07.08.95 за N 289/825,  у відповідність  до  Закону  України  "Про  Державний  реєстр  фізичних  осіб  -  платників  податків та інших обов'язкових платежів" ( 320/94-ВР  )  і  на  виконання  доручення Президента  України  від 01.06.2005 N 1-1/444 та доручень Кабінету Міністрів України від 02.06.2005 N  28479/1/1-05,  від  18.06.2005 N 28411/3/1-05 Н А К А З У Ю:

1. Затвердити   Зміни  до  Інструкції  про  порядок  і  умови передачі державним податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних  осіб  у  Державному  реєстрі  фізичних  осіб – платників податків та  інших  обов'язкових  платежів,  затвердженої  наказом Головної  державної податкової інспекції України від 31.07.95 N 66 ( z0289-95 ) та  зареєстрованої  у  Міністерстві  юстиції  України 07.08.95 за N 289/825, що додаються.
2. Департаменту    автоматизації    процесів    оподаткування (Шаров І.Б.) подати цей наказ до Міністерства юстиції України  для державної реєстрації.
3. Департаменту     обслуговування     платників     податків (Косарчук В.П.) після державної реєстрації  цього  наказу  довести його до відома платників податків.
4. Управлінню  справами  (Рахуба  А.М.)  у десятиденний строк після  державної  реєстрації   цього   наказу   забезпечити   його тиражування  та надсилання до державних податкових адміністрацій в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Ревуна В.І.


В.о. Голови                                       Б.М.Горбанський

 

                                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                                      Наказ Державної податкової
                                      адміністрації України
                                      29.08.2005  N 371

                                      Зареєстровано в Міністерстві
                                      юстиції України
                                      9 вересня 2005 р.
                                      за N 1025/11305


ЗМІНИ
до Інструкції про порядок і умови передачі  державним податковим інспекціям інформації  для реєстрації фізичних осіб у Державному  реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів   ( z0289-95 )1. У  пункті  1.4  розділу  1  після  слів   "що   не   мають ідентифікаційних  номерів"  додати  слова  "за винятком осіб,  які через  свої  релігійні  або  інші  переконання   відмовилися   від прийняття  ідентифікаційного  номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

2. У пункті 3.1 розділу 3 після слів "яка не має ідентифікаційного номера" додати слова "за винятком осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття ідентифікаційного номера та офіційно повідомили про це відповідні державні органи".

Заступник директора
Департаменту автоматизації
процесів оподаткування                                                                             

Н.Г.Калєніченко