Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Наказ Міністерства освіти і науки України № 280/2002

Про внесення змін і доповнень до
Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями

 

Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507 "Про Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями", І з метою виконання рішення Урядового комітету соціального, науково-технічного та гуманітарного розвитку від 11.03.2002 р., протокол № 6 наказую:

1. Включити до Переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями до напряму 0301 "Філософія" спеціальність "Богослов 'я (Теологія)" (додаток 1).

2. З метою запровадження зазначеної спеціальності створити міжгалузеву робочу групу і затвердити її персональний склад (додаток 2).

3. Робочій групі:

Контроль за виконанням наказу покласти на заступника державного секретаря Степка М. Ф.


Міністр В. Г. Кремень