Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

DĖL GENOCIDO AUKŲ PAGERBIMO ARTĖJANT LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO 60-OSIOMS METINĖMS

NUTARIMAS

(2001 m. birželio7 d. Nr. IX-366 Vilnius)

Lietuvos Respublikos Seimas, paminėdamas kančias, kurias patyrė visos praėjusiame šimtmetyje vykdyto genocido aukos; smerkdamas genocidą ir pabrėždamas Lietuvos valstybės pareigą prisiminti skaudžius istorijos puslapius, kad Lietuvos žemėje niekada daugiau nebūtų liejamas genocido aukų kraujas, n u t a r i a :

1 straipsnis.

1. Sudaryti Lietuvos žydų genocido 60-ųjų metinių minėjimo valstybinę komisiją:

1) Gediminas DALINKEVIČIUS (komisijos pirmininkas) – Seimo Žmogaus teisių omiteto pirmininkas;

2) Simonas ALPERAVIČIUS – Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkas;

3) Vladas BULAVAS – Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorius;

4) Robertas DARGIS – Vyriausybės kancleris;

5) Alfonsas EIDINTAS – Lietuvos Respublikos ambasadorius ypatingiems pavedimams;

6) Andrius KUBILIUS – Seimo narys;

7) Alvydas NIKŽENTAITIS – Lietuvos istorijos instituto direktorius;

8) Julius ŠMULKŠTYS – Respublikos Prezidento patarėjo pavaduotojas;

9) Emanuelis ZINGERIS – Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pirmininkas.

2 straipsnis.

Nustatyti, kad Komisija parengia priemonių, skirtų Lietuvos žydų genocido
60-osioms metinėms paminėti, programą ir vadovauja ją įgyvendinant.

3 straipsnis.

Pasiūlyti Vyriausybei užtikrinti 2 straipsnyje nurodytos programos įgyvendinimą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SEIMO PIRMININKAS

ARTŪRAS PAULAUSKAS

Rūšis: Nutarimas - Numeris:IX-366 - Data:2001.06.07 - Kalba:Lietuvių - Publikavimas: Valstybės žinios, 2001. 06 .13, Nr. 50-1749 - Statusas: Įsigalioja nuo 2001 06 14 - 2001 06 07 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas

 

©GC

 

Trascina file per caricare