Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РЕЗОЛЮЦІЯ 1466 (2005)  ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ РАДИ ЄВРОПИ "ПРО ВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ТА ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УКРАЇН

5 ЖОВТНЯ 2005 РОКУ

НЕОФІЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД

 

1. Україна приєдналась до Ради Європи 9 листопада 1995 року.
При вступі  вона  зобов'язалась  дотримуватись  своїх  загальних обов'язків згідно зі Статутом Ради Європи  (  994_001  ),  а  саме плюралістичної  демократії,  верховенства  права  та  захисту прав людини і основних  свобод  усіх  осіб  під  її  юрисдикцією.  Тоді Україна  також  погодилась  виконати,  у  визначені  терміни,  ряд спеціальних зобов'язань,  перелічених  у  Висновку  Парламентської Асамблеї N 190 (1995) ( 994_590 ).

 

2. У 2004 році Україна  пережила  вирішальні  президентські вибори: два сфальсифікованих тури голосування в жовтні і листопаді 2004 року викликали мирні масові народні протести  та  привели  до повторного   другого  туру  26  грудня,  що  в  цілому  відповідав стандартам  Ради  Європи  для  вільних  та  справедливих  виборів.
Український  народ  таким  чином  продемонстрував  свою відданість демократичним цінностям та бажання мати краще керівництво,  яке  б зміцнило  верховенство  права  й  захист  прав  людини в країні та боролось з корупцією.

 

3. Керуючись високими очікуваннями, народженими Помаранчевою революцією, нове  керівництво  пообіцяло  радикальні  політичні, правові,  соціальні  та  економічні  реформи.  У   перші   дев'ять післяреволюційних  місяців  нова  влада тим  не менше зіткнулась з численними складнощами,  зумовленими зокрема  роками  владарювання попереднього  режиму,  а  також  внутрішніми конфліктами всередині нової державної адміністрації.

Парламентська Асамблея наполегливо закликає  українську  владу продовжувати процес реформування та не дозволити політичній  конкуренції  поставити  під загрозу розвиток країни.

 

4. Парламентська Асамблея вітає позитивний розвиток в Україні та перші досягнення нової влади. Вона сподівається, що нові лідери зможуть зберегти свою  стійку  рішучість  та  матимуть  успіх  у реалізації ключових реформ,  яких Україна так  потребує.  У  цьому
відношенні,  підготовка  та  проведення  парламентських і місцевих виборів у  2006  році  відповідно  до стандартів Ради Європи стане головним тестом для нової влади.  Вибори  2006  року  покажуть  чи минула   Україна   точку   неповернення   на   своєму   шляху   до по-справжньому демократичної європейської  держави,  що  керується верховенством  права.  У  цьому контексті,  Парламентська Асамблея декларує  свою  готовність  надіслати  передвиборчу  делегацію   в Україну  для  спостереження  за  підготовкою до виборів та пізніше відправити численну місію для спостереження за їх проведенням.

 

5. У своїй Резолюції  N  1346 (2003)  від вересня 2003 року ( 994_608  ),  Парламентська  Асамблея  зробила висновок,  що хоча Україна досягла значного прогресу  в  законодавчій  сфері  з  часу схвалення Резолюції  N  1262  (2001)  (  994_607  ),  країна ще не виконала всі обов'язки та зобов'язання, які вона взяла на себе при вступі в Раду Європи, і що верховенство права в багатьох сферах ще не повністю досягнуте.

 

6. Парламентська Асамблея рада відзначити, що з  того  часу Україна досягла подальшого суттєвого прогресу:

6.1. новий  Цивільно-процесуальний кодекс України ( 1618-15 ) набув чинності 1 вересня 2005 року;

6.2. Кодекс адміністративного судочинства України ( 2747-15 ) був  ухвалений  у липні 2005 року та введений у дію 1 вересня 2005 року, що робить можливим функціонування адміністративних судів;

6.3. усі  слідчі  ізолятори   були   переведені   у   відання Державного департаменту виконання покарань;

6.4. новий  Кримінально-виконавчий кодекс України ( 1129-15 ) був введений у дію та було істотно скорочено кількість  ув'язнених осіб;

6.5. був наданий дозвіл на оприлюднення  звіту  Європейського комітету  запобігання  катуванням  та  нелюдському або такому,  що принижує гідність, поводженню чи покаранню (ЄКЗК);

6.6. 1 січня 2005 року набув чинності закон про запровадження державного фінансування політичних партій ( 1349-15 );

6.7. у січні 2005 року було схвалено закон,  яким посилюються переслідування катувань та захист прав затриманих і заарештованих;

6.8. було знято застереження  до  частини  третьої  статті  5 Європейської конвенції з прав людини ( 995_004 );

6.9. у червні 2005 року був ухвалений закон, яким зміцнюється державна служба з виконання некримінальних судових рішень;

6.10. у першому  читанні  був  схвалений  проект  закону  про заснування  системи суспільного телебачення та радіо в Україні,  а також  проект   нової   редакції   закону   про   телебачення   та радіомовлення ( 2810-15 ); була введена в дію нова редакція закону про   Національну   раду   України   з   питань   телебачення   та радіомовлення ( 2461-15 );

6.11. були підписані Протокол N 14 до Європейської  конвенції з прав  людини  ( 994_527 ) та нещодавня Конвенція про запобігання тероризму, відповідно в листопаді 2004 року та травні 2005 року;

6.12. у вересні 2005 року було  нарешті  завершено  процедуру ратифікації  Європейської  хартії  регіональних мов або мов меншин ( 802-15 );

6.13. були  ратифіковані  Європейська  угода  про  осіб,  які беруть   участь   у   процесі   Європейського  Суду  з прав людини ( 1846-15 ),   Цивільна   конвенція   про   боротьбу   з корупцією ( 2476-15  )  та  Конвенція  про  кіберзлочинність  (  2824-15  ), відповідно в листопаді 2004 року,  березні 2005  року  та  вересні 2005 року.

 

7. Парламентська Асамблея також  схвалює  нову  владу  за припинення раніше поширеної практики цензурування засобів  масової інформації  та  за  забезпечення свободи слова і свободи зібрань у країні.  Нове керівництво також зобов'язалось боротись з корупцією та  з  торгівлею  людьми,  а  також  вирішити проблему катувань та поганого поводження.

 

8. Вітаючи наполегливість нової влади в розкритті попередніх виборчих порушень,  Парламентська  Асамблея підкреслює,  що вкрай необхідно  притягнути  до  відповідальності  не  лише   тих,   хто виконував  незаконні накази,  але насамперед організаторів масових фальсифікацій, підбурювачів насилля і тих, хто підкупляв виборців, для того,  щоб попередити майбутні порушення та укорінити принципи верховенства права.

 

9. Парламентська Асамблея відзначає, що нова редакція Закону про вибори  народних  депутатів,  ухвалена  в  липні  2005  року ( 2777-15 ),  істотно покращила  виборчі  процедури  та  врахувала рекомендації  міжнародних  спостерігачів,  зроблені після останніх президентських  виборів.  Проте,  новим   законом   передбачається можливість зупинення діяльності засобів масової інформації, у тому числі без попереднього рішення суду,  що є вкрай  сприятливим  для зловживань.  Тому  Парламентська  Асамблея  закликає  органи влади України виправити ці положення якомога скоріше,  а також ввести  в дію  законодавство про державний реєстр виборців.  Також необхідно встановити  юридичну  відповідальність   за   виборчі   порушення, перелічені в новому законі про вибори.

 

10. П'ять років після  зникнення  і  вбивства  журналіста Гонгадзе,   Парламентська   Асамблея   незадоволена,   що    після обвинувачення  у березні 2005 року нібито безпосередніх виконавців вбивства,  розслідування  справи  зупинилось,   зокрема   стосовно
переслідування   замовників   і   організаторів   цього   злочину. Парламентська Асамблея висловлює жаль з приводу того, що справа по звинуваченню тих, хто нібито виконав цей злочин, була відокремлена з головної справи  і  була  кваліфікована  як  навмисне  вбивство, вчинене групою осіб за попереднім зговором, що виглядає як крок до виведення з-під відповідальності замовників та  організаторів.  На додаток,  адвокат  пані Гонгадзе був відсторонений від справи;  не було  проведено  розслідування  щодо  попереднього   неефективного слідства;  правоохоронні  органи  не  запобігли  смерті колишнього міністра внутрішніх справ,  який вчинив самогубство за  підозрілих обставин, і не затримали генерала Пукача, який, як підозрюється, є тим,  хто з'єднує  виконавців  та  замовників  злочину;  та  інше.

Українські  органи влади також досі не виконали положень резолюцій Парламентської Асамблеї,  що просили провести нове розслідування у справі Єльяшкевича та достовірну експертизу записів Мельниченка.

 

11. Вітаючи масштабний план реформ нової влади, Парламентська Асамблея вважає, що нижче наведені конкретні кроки є необхідними для  пришвидшення реформ,  які перетворять Україну на стабільну та заможну європейську демократію.

 

12. Стосовно покращення умовдляфункціонування плюралістичної   демократії   в   країні,  Парламентська  Асамблея закликає органи влади України:

12.1. схвалити закони стосовно функціонування гілок влади, як цього вимагає  Конституція України ( 254к/96-ВР ),  зокрема ввести якомога скоріше в дію закони про  Президента  України  та  Кабінет Міністрів України;

12.2. посилити   контрольну   функцію   парламенту,   зокрема схвалити   закон   про  тимчасові  слідчі  та  спеціальні  комісії Верховної  Ради;  встановити   законодавчі   гарантії   та   умови діяльності   парламентської   опозиції;   упорядкувати   внутрішню парламентську  діяльність  шляхом  прийняття  закону   про   новий Регламент;

12.3. продовжити   реформу   місцевого   самоврядування   для впровадження    положеньЄвропейськоїхартіїмісцевого самоврядування ( 994_036 );

12.4. перетворити   державні   телерадіокомпанії   в   канали суспільного  мовлення  згідно  з  відповідними  стандартами   Ради Європи;   розпочати   роздержавлення  друкованих  засобів  масової інформації,  заснованих  органами  державної  влади  та  місцевого самоврядування; гарантувати прозорість власності на засоби масової інформації;  створити рівні  умови  діяльності  для  всіх  засобів масової  інформації,  переглянувши  закон  1997  року про державну підтримку  засобів  масової  інформації   та   соціальний   захист журналістів ( 540/97-ВР );  ратифікувати Європейську конвенцію про транскордонне телебачення  ( 994_444 );  забезпечити відповідність нової редакції закону про телебачення та радіомовлення ( 2810-15 ) стандартам Ради Європи та рекомендаціям її експертів.

 

13. Стосовно дотримання верховенства права та захисту  прав людини, Парламентська Асамблея закликає органи влади України:

13.1. продовжувати  судову  реформу  з  тим,  щоб забезпечити незалежність та ефективність судової влади. З цією метою, зокрема, підпорядкувати  Державну судову адміністрацію судовій гілці влади; передати останній повноваження з призначення голів судів; виділити судовій системі усі необхідні ресурси, особливо для функціонування адміністративних судів,  котрих  уповноважено  вирішувати  виборчі спори; та гарантувати законом рівень уддівської винагороди;

13.2. забезпечити   оновлення   складу  Конституційного  Суду України без необгрунтованого зволікання  після  того,  як  спливає термін повноважень його суддів;

13.3. утворити    професійну   асоціацію   адвокатів   шляхом прийняття нового закону про адвокатуру без подальшого  зволікання, як   це   вимагається  підпунктом 11.ix.  Висновку  Асамблеї N 190 ( 994_590  ),  та  відповідно  до принципів Ради Європи і практики Європейського Суду з прав людини;

13.4. висловлюючи   жаль   з   приводу  того,  що  в  реформі прокуратури було зроблено крок назад,  позначений  конституційними змінами від грудня 2004 року ( v019p710-04 ),  -  мінити  роль  та функції цієї інституції,  як того вимагає підпункт 11.vi. Висновку Асамблеї N  190  (  994_590  )  та  пункт  9  Перехідних  положень Конституції   України   1996  року  (  254к/96-ВР  ),  а  також  у відповідності  до  Рекомендації  Парламентської  Асамблеї  N  1604 (2003)   щодо   ролі  прокуратури  в  демократичному  суспільстві, керованому верховенством права;

13.5. реформувати  Службу  безпеки  України   відповідно   до стандартів   Ради   Європи,  зокрема  Рекомендацій  Парламентської Асамблеї NN 1402 (1999) та 1713 (2005);

13.6. завершити    підготовку    новоїверсіїпроекту Кримінально-процесуального кодексу та схвалити його без подальшого зволікання  для  виконання  зобов'язання,  початково  встановлений кінцевий  термін для якого минув у листопаді 1996 року.  Остаточна версія проекту кодексу має розглядатись у  парламенті  лише  після того,  як  буде  отриманий  та  врахований висновок Ради Європи до цього остаточного тексту;

13.7. надалі  покращувати  умови  утримання  та  лікування  в пенітенціарних  установах та місцях тримання під вартою відповідно до  стандартів  і   рекомендацій   ЄКЗК;   завершити   переведення Державного   департаменту   з   виконання   покарань   до  відання Міністерства  юстиції,  як  це  вимагається   підпунктом   11.vii.

Висновку N 190 (1995) ( 994_590 ); створити на національному рівні незалежний орган зі спостереження за місцями тримання  під  вартою та   продовжувати   позитивну   практику   надання   дозволів   на оприлюднення звітів ЄКЗК стосовно України;

13.8. продовжувати  зусилля,   спрямовані   на   боротьбу   з корупцією, та забезпечити, щоб економічні реформи не призвели лише до перерозподілу влади серед олігархів;  повною ірою скористатись з участі  України в GRECO (Група держав проти корупції ( 994_145 ) та ратифікувати Конвенцію про корупцію у  контексті  кримінального права ( 994_101 );

13.9. активізувати  діяльність  у  сфері боротьби з торгівлею людьми,  виділити достатні ресурси для цієї мети  та  ратифікувати Конвенцію Ради Європи про діяльність проти оргівлі людьми;

13.10. забезпечити   повне   та   швидке   виконання   рішень Європейського Суду з прав людини,  зокрема у справах  Совтрансавто ( 980_043  )  та  Мельниченка  (  980_352  );  ухвалити  закон про виконання рішень Європейського Суду з прав людини та  ратифікувати Протокол N 14 до Конвенції ( 994_527 );

13.11. покращити демократичний  контроль  за  правоохоронними органами,    продовжувати    застосовувати   політику   абсолютної нетерпимості  та  забезпечити   швидке,   еупереджене   й   повне розслідування   усіх   випадків   катувань   та   іншого  поганого поводження,  у тому числі кримінальне переслідування та  покарання винних  у  вчиненні  таких  дій;  а  також забезпечити компенсацію жертвам або їхнім сім'ям;

13.12. гарантувати захист проти свавільного  або  незаконного затримання;   забезпечити   неухильне  дотримання  правоохоронними органами,  зокрема під час розслідування иборчих  та  корупційних порушень,   принципів   справедливого   кримінального   процесу  у відповідності з міжнародними стандартами, у тому числі гарантувати всім затриманим швидкий та регулярний доступ до захисника і лікаря за їхнім вибором,  забезпечити швидке  повідомлення  близьких  про місце  перебування затриманих;  скасувати положення законодавства, що дозволяють прокуратурі заборонити адвокатові представляти своїх клієнтів  у разі порушення проти адвоката кримінальної справи,  як такі,  що є несумісними зі стандартами Ради  Європи;  забезпечити, щоб   офіційні   особи  у  своїх  публічних  заявах  дотримувались презумпції невинуватості;

13.13. покращити доступ до  правосуддя  шляхом  запровадження системи   безоплатної   правової   допомоги   у  відповідності  до стандартів Ради Європи  та  практики  Європейського  Суду  з  прав людини;

13.14. встановити   ефективний   контроль   за  перехопленням комунікацій правоохоронними органами  та  схвалити  з  цією  метою спеціальне    законодавство,    що   відповідатиме   демократичним стандартам захисту приватності і національної безпеки;

13.15. стосовно справи Гонгадзе,  враховуючи обіцянку  нового керівництва  розкрити  цю  справу  та  пред'явлення  обвинувачення можливим виконавцям  вбивства,  вважати  розслідування  завершеним лише  тоді,  коли  до  суду  відправлена  одна справа,  що включає обвинувачення усіх замовників,  організаторів та виконавців  цього злочину;   розслідувати   і,   якщо   необхідно,   притягнути   до відповідальності винуватих у недоліках попереднього  та  поточного слідства в справі;

13.16. посилаючись   на  Резолюції Асамблеї  NN  1239  (2001) ( 994_601  ),  1262 (2001) ( 994_607 ) та 1346 (2003) ( 994_608 ), провести  належну  експертизу  записів  нібито  зроблених  Миколою Мельниченком   та   отримати   його   свідчення;   розпочати  нове розслідування  справи  Єльяшкевича  та  інших  резонансних  справ, нібито   задокументованих   на   записах   Мельниченка;   провести якнайшвидше у Верховній Раді  Україні  парламентські  слухання  по справі Гонгадзе, відкриті для громадськості;

13.17. покращити  правове  регулювання доступу до інформації, суворо дотримуватись статті 34 Конституції України ( 254к/96-ВР  ) стосовно  свободи  інформації під час засекречування документів та розсекретити  всі  офіційні  документи,  які  були   закриті   для загального доступу з порушенням законодавства;

13.18. встановити  чіткі правила повернення церковного майна, як   це   вимагається   підпунктом  11.xi.  Висновку  N 190 (1995) ( 994_590 );

13.19. ратифікувати Протокол N 12 до Європейської конвенції з прав людини ( 994_537 );

13.20. сумлінно  впроваджувати  Рамкову  конвенцію про захист національних меншин  (  995_055  ),  особливо  у сфері освіти,  та переглянути   Закон 1992 року  про національні меншини  в  Україні ( 2494-12  )  з  урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії та Консультативного комітету з питань Рамкової конвенції;

13.21. ратифікувати  якомога  скоріше  Європейську  соціальну хартію (переглянуту) ( 994_062 ).

 

14. Парламентська Асамблея нагадує про свої Резолюції NN 1346 (2003) ( 994_608 ) та 1364 (2004) ( 994_610 ), де вона наголосила, що під час  внесення  змін до Конституції України ( 254к/96-ВР ) мають суворо дотримуватись  всі  положення  чинної  Конституції  і мають  бути повністю враховані рекомендації Венеціанської комісії. Парламентська Асамблея висловлює глибокий жаль,  що  конституційні зміни  від 8 грудня 2004 року,  схвалені як частина пакетної угоди для  припинення   політичної   кризи,   містять   положення,   які Венеціанська   комісія   неодноразово   визнавала  такими,  що  не відповідають принципам демократії і  верховенства  права,  зокрема стосовно  імперативного  мандату народних депутатів та повноважень прокуратури.  Парламентська Асамблея також  занепокоєна,  що  нові конституційні   зміни  були  схвалені  без  попереднього  розгляду Конституційним  Судом  так,  як   це   передбачено   статтею   159 української   Конституції   та   як   це   витлумачено  в  рішенні Конституційного Суду України від 1998 року ( v008p710-98  ).  Тому Парламентська  Асамблея  наполегливо закликає органи влади України якнайшвидше виправити ці  питання,  щоб  забезпечити  легітимність конституційних змін та їх відповідність європейським стандартам.

 

15. Виходячи з вищенаведеного, Парламентська Асамблея вирішує продовжувати свій моніторинг  виконання обов'язків і зобов'язань Україною  та  повернутись  до  оцінки  дотримання  Україною  своїх обов'язків  і зобов'язань,  а також розглянути можливість переходу до  пост-моніторингового  діалогу  з  українською  владою,   після парламентських і місцевих виборів у березні 2006 року.

 

Співдоповідачки Комітету  з  питань  виконання  обов'язків та зобов'язань   державами-членами   Ради   Європи    (Моніторинговий комітет):  Ганне Северинсен (Данія,  Альянс лібералів і демократів для Європи) та Ренате Вольвенд  (Ліхтенштейн,  Група  Європейської народної партії).

 

Документ N 10676

 

Оприлюднюється з  дозволу  делегації Верховної Ради України в ПАРЄ.