Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

Dėl žydų tautos genocido Lietuvoje hitlerinės okupacijos metais

PAREIŠKIMAS

(Vilnius, 1990 m. gegužės 8 d.)

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba lietuvių tautos vardu pareiškia, kad be išlygų smerkia hitlerinės okupacijos metais Lietuvoje vykdytą genocidą prieš žydų tautą ir su širdgėla pažymi, kad tarp okupantams tarnavusių budelių buvo ir Lietuvos piliečių. Nusikaltimams,  įvykdytiems prieš žydų tautą Lietuvoje ir už jos ribų, nėra ir negali būti jokio pateisinimo bei baudžiamojo persekiojimo senaties terminų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba siūlo visiems valstybės valdžios ir valdymo organams, visuomeninėms organizacijoms ir piliečiams sudaryti palankiausias sąlygas Lietuvos žydams, kaip ir kitoms tautinėms bendrijoms, atkurti ir plėtoti kultūros, švietimo, mokslo, kulto ir kitas institucijas.

Lietuvos valstybė pasirūpins žydų tautos genocido aukų įamžinimu. Lietuvos Respublika netoleruos jokių antisemitizmo apraiškų

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS

TARYBOS PIRMININKAS

V. LANDSBERGIS

Rūšis: Pareiškimas - Data:1990.05.08 - Kalba:Lietuvių - Statusas: Įsigalioja nuo 1990 05 08 - 1990 05 08 Priėmė - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

 

©GC

 

Trascina file per caricare