Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PREZIDIUMO

DĖL ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ KAPŲ IR KAPINIŲ SUTVARKYMO BAIGIMO

NUTARIMAS

(Vilnius, 1992 m. balandžio 29 d.)

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1990 m. lapkričio 7 d. nutarimo "Dėl žydų genocido aukų kapų bei kapinių sutvarkymo ir paveldo ženklinimo" Nr.I-763 ir 199 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr.I-1661 vykdymą,

n u t a r i a:

1. Pareikalauti iš visų rajonų bei miestų, kuriuose nebaigti tvarkyti žydų genocido aukų kapai bei kapinės, savivaldybių vadovų, kad šie darbai būtų užbaigti ne vėliau kaip 1992 m. liepos 1 d., o atskirais atvejais, numatytais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. rugpjūčio 2 d. nutarime Nr.I-1661, - ne vėliau kaip 1992 m. spalio 1 d.

2. Įpareigoti Alytaus, Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybes patvirtinti žydų kapinių, esančių Vilniuje, Olandų gatvėje, Kaune, Radvilėnų plente, taip pat masinių žudynių vietos Alytuje, Vidzgirio miške, sutvarkymo projektus. Pagrindinių darbo etapų terminus derinti su Lietuvos žydų bendruomene ir garantuoti minėtų kapinių sutvarkymą.

3. Pavesti miestų ir rajonų savivaldybėms užtikrinti, kad 1992 metais būtų demontuoti išgrobstyti žydų kapinių paminkliniai akmenys, kurie buvo panaudoti kaip statybinė medžiaga.

4. Pavesti Kultūros paveldo inspekcijai kartu su Lietuvos žydų bendruomene ir Valstybiniu žydų muziejumi iki 1992 m. birželio 15 d. atrankos būdu patikrinti, kaip tuose rajonuose ir miestuose laikomasi metodinių rekomendacijų žydų genocido aukų kapų bei kapinių sutvarkymo klausimais.

5. Įpareigoti rajonų ir miestų savivaldybes užtikrinti, kad sutvarkyti žydų genocido aukų kapai bei kapinės būtų priimti nustatyta tvarka. Taip pat užtikrinti, kad remiantis galiojančiais įstatymais būtų registruojami ir inventorizuojami žydų genocido aukų kapai ir kapinės, būtų sudarytos teritorijų schemos, surašyti saugojimo įsipareigojimai.

6. Kultūros paveldo inspekcijai kartu su Lietuvos žydų bendruomene ir Valstybiniu žydų muziejumi iki 1992 m. lapkričio 15 d. pateikti informaciją Lietuvos Respublikos Aukščiausiajai Tarybai apie šio nutarimo vykdymą.

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKA

VYTAUTAS LANDSBERGIS

Nr.I-2547. - Rūšis:Nutarimas - Numeris:I-2547 - Data:1992.04.29 - Kalba:Lietuvių - Publikavimas Valstybės žinios,1992 05 31,Nr. 15-408 - Statusas: Įsigalioja nuo 1992 04 29 - 1992 04 29 Priėmė - Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba - Atkuriamasis Seimas

© GC

Trascina file per caricare