Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Lietuvos Respublikos Seimas

 

VIII-1883 2000 m. liepos 20 d. ĮSTATYMAS

 

Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų ratifikavimo įstatymas (Skelbta: Valstybės Žinios, 2000.08.09, Nr.: 67, Publikacijos Nr.: 2014)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

 

IR ŠVENTOJO SOSTO SUTARTIES DĖL SANTYKIŲ TARP KATALIKŲ BAŽNYČIOS IR VALSTYBĖS TEISINIŲ ASPEKTŲ RATIFIKAVIMO ĮSTATYMAS

 

2000 m. liepos 20 d. Nr. VIII-1883

 

Vilnius

 

1 straipsnis.

 

Sutarties ratifikavimas

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 2 dalimi bei Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 8 punktu ir atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2000 m. liepos 17 d. dekretą "Dėl teikimo Lietuvos Respublikos Seimui ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų", ratifikuoja Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutartį dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų, pasirašytą 2000 m. gegužės 5 d. Vilniuje.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

VALDAS ADAMKUS

 

 

 

©FB

Trascina file per caricare