Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

COMISIA NAŢIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

 

Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial, 2009, nr.67, art.183), cu modificările ulterioare, la propunerea directorului Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ca urmare a analizei situației epidemiologice actuale în cadrul celei de-a doua ședințe a Comitetului de Urgență al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din 30 ianuarie curent a fost declarată stare de urgență de sănătate publică de interes internațional, iar la data de 11 martie 2020, a declarat infecția de COVID-19 ca pandemie.

În Republica Moldova, până la ziua de 15 mai 2020, au fost confirmate 5.553 de cazuri de infecție COVID-19, din 35.061 probe efectuate (investigarea persoanelor la COVID-19 s-a început de pe 26 februarie 2020). În prezent, sub supraveghere medicală se află 38.213 persoane. În tratament la domiciliu cu forme ușoare sunt 375 persoane, iar alte 1175 persoane se află la tratament în staționar (269 - stare gravă, 487 - stare medie și 419 stare ușoară). Numărul persoanelor tratate de COVID-19 este de 2.228, iar 190 cazuri s-au soldat cu deces. Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID19) în Republica Moldova este caracterizată prin înregistrarea cazurilor de clustere (grupuri de cazuri în timp, locație geografică și/sau expunere comună).

Reieșind din cele expuse, Comisia națională extraordinară de sănătate publică,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

1. Se declară starea de urgență în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe perioada 16 mai - 30 iunie 2020, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice.

2. Se desemnează Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Agenția Națională pentru Sănătate Publică în calitate de autorități publice responsabile pentru gestionarea urgenței în sănătate publică.

3. Hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autoritățile administrației publice centrale și locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de domeniul de activitate și forma juridică de organizare.

4. Nerespectarea prevederilor/măsurilor stabilite de către Comisia națională extraordinară de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei de tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii și se publică pe pagina oficială a Guvernului.

 

Prim-ministru, Președinte al Comisiei

ION CHICU

 

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 

Viorica Dumbrăveanu

 

vicepreședinte al Comisiei, Secretar al Comisiei

Nicolae Furtună