Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ORDONANȚĂ MILITARĂ NR. 1 DIN 17 MARTIE 2020

PRIVIND UNELE MĂSURI DE PRIMĂ URGENȚĂ CARE PRIVESC AGLOMERĂRILE DE PERSOANE ȘI CIRCULAȚIA TRANSFRONTALIERĂ A UNOR BUNURI

 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 martie 2020


Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 și art. 4 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,

ținând seama de evaluarea realizată de Comitetul Național pentru Situații de Urgență, aprobată prin Hotărârea nr. 11 din 17 martie 2020,

pentru punerea în aplicare a dispozițiilor pct. 3-5 din anexa nr. 2 la Decretul nr. 195/2020,

în temeiul art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următoarea ordonanță militară:

 

Articolul 1

(1) Se suspendă activitatea de servire și consum al produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației.

(2) Este permisă organizarea, de către entitățile prevăzute la alin. (1), a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in“, „room-service“ sau livrare la client.

 

Articolul 2

(1) Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații închise.

(2) Se pot oficia slujbe în lăcașurile de cult de către slujitorii bisericești/religioși, fără accesul publicului, slujbele putând fi transmise în mass-media sau online.

(la 21-03-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 9 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 )

(3) Se pot oficia acte liturgice/religioase cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări), la care pot participa maximum 8 persoane, precum și împărtășirea credincioșilor bolnavi la spital sau la domiciliul acestora.

(la 21-03-2020, Articolul 2 a fost completat de Punctul 1, Alineatul (1), Articolul 9 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 )

 

Articolul 3

(1) Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise.

(2) Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure distanța de minimum 1 metru între participanți.

 

Articolul 4

(1) Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 3,5 t au obligația ca, în punctul de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască pentru față, precum și să prezinte documente care atestă traseul de deplasare până la destinație.

(2) Conducătorii de autovehicule prevăzuți la alin. (1), care sosesc din „zone roșii“ sau „zone galbene“ ori au tranzitat aceste zone, nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă simptomatologie asociată COVID-19.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 t.

(la 21-03-2020, Articolul 4 a fost completat de Punctul 2, Alineatul (1), Articolul 9 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 )

 

Articolul 5

(1) Transportul dispozitivelor medicale și materialelor sanitare care asigură prevenția și tratarea afecțiunilor asociate COVID-19, precum și al medicamentelor cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor autorizate de punere pe piață în România (Canamed), în vederea distribuirii în afara teritoriului României, este interzis.

(2) Transportul ansamblelor și subansamblelor de echipamente medicale, fabricate în România pentru beneficiari externi, nu se supune interdicției prevăzute la alin. (1).

(3) Alte excepții de la interdicția prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(la 21-03-2020, Articolul 5 a fost completat de Punctul 3, Alineatul (1), Articolul 9 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21 martie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 )

 

Articolul 6

Măsurile de primă urgență, prevăzute la art. 1-5, se aplică pe toată durata stării de urgență, în termen de 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

 

Articolul 7

(1) Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile. Măsura se aplică începând cu data de 18 martie 2020, ora 18.00, ora României.

(2) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23 martie 2020.

(3) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (2) nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și aterizărilor tehnice necomerciale.

 

Articolul 8

(1) Se interzice persoanelor izolate la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID-19, să iasă din locația în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităților competente.

(2) Măsura se aplică pe toată durata stării de urgență, de la data aplicării prezentei ordonanțe militare.

 

Articolul 9

(1) Sunt abilitate să asigure aplicarea și respectarea prevederilor prezentei ordonanțe militare:a) Poliția Română, Jandarmeria Română, poliția locală, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsurile prevăzute la art. 1-3;b) Poliția de Frontieră Română și direcțiile de sănătate publică, pentru măsura prevăzută la art. 4;c) Agenția Națională de Administrare Fiscală, pentru măsura prevăzută la art. 5;d) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, pentru măsura prevăzută la art. 7;e) Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, poliția locală, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și structurile subordonate, direcțiile de sănătate publică și conducătorii autorităților administrației publice locale, pentru măsura prevăzută la art. 8.

(2) Nerespectarea măsurilor de primă urgență prevăzute la art. 1-8 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravențională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(3) Personalul instituțiilor prevăzute la alin. (1) este împuternicit să constate contravenții și să aplice sancțiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Pentru nerespectarea măsurii prevăzute la art. 5, pe lângă sancțiunea contravențională principală, în funcție de natura și gravitatea faptei, se poate aplica și sancțiunea contravențională complementară a confiscării bunurilor al căror transport în vederea distribuirii în afara teritoriului României este interzis.

(la 10-04-2020, Articolul 9 a fost completat de Alineatul (1), Articolul 18 din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020)

Notă
Potrivit 18 alin. (2) din ORDONANȚA MILITARĂ nr. 8 din 9 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 10 aprilie 2020, măsura se aplică începând cu data de 11 aprilie 2020.

 

Articolul 10

(1) Prezenta ordonanță militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică de la data de 18 martie 2020.(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puțin două zile de la data prevăzută la alin. (1), despre conținutul prezentei ordonanțe militare.


Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion VelaBucurești,

 

17 martie 2020.

Nr. 1.