Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

DĖL RELIGINIŲ RANKRAŠTINIŲ TEKSTŲ (TORŲ), PERRAŠINĖTŲ IŠIMTINAI APEIGŲ PASKIRČIAI, PERDAVIMO ŽYDŲ RELIGINĖMS BENDRUOMENĖMS AR BENDRIJOMS

ĮSTATYMAS

(2000 m. spalio3 d. Nr. VIII-1971 Vilnius)

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šiuo įstatymu Lietuvos Respublika, rodydama gerą valią ir suprasdama torų, kaip religinių rankraštinių tekstų, perrašinėtų išimtinai apeigų paskirčiai, reikšmę žydų tikėjimo ir kultūros tradicijai, nustato valstybės saugyklose saugomų torų perdavimo žydų bendruomenių ar bendrijų nuosavybėn tvarką.

2 straipsnis. Torų perdavimas žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms

1. Žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms jų prašymu gali būti neatlygintinai nuosavybėn perduodamos Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje saugomos toros.

2. Toros, kurios turi ypatingą reikšmę Lietuvos kultūros paveldui, užsienio žydų religinėms bendruomenėms ar bendrijoms neperduodamos.

3. Perduotinų torų atrankos kriterijus bei perduotinų torų sąrašą tvirtina Vyriausybė Kultūros ministerijos teikimu, atsižvelgdama į Lietuvos žydų bendruomenės siūlymus.

3 straipsnis. Prašymų nagrinėjimo bei torų perdavimo tvarka

Prašymų perduoti toras neatlygintinai nuosavybėn nagrinėjimo tvarką, terminus, taip pat torų perdavimo tvarką nustato bei sprendimus dėl torų perdavimo konkrečios žydų bendruomenės ar bendrijos nuosavybėn priima Vyriausybė, atsižvelgdama į Kultūros ministerijos ir Lietuvos žydų bendruomenės siūlymus.

4 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas

Vyriausybė iki 2000 m. gruodžio 15 d. patvirtina torų perdavimo tvarką ir perduotinų torų sąrašą.

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS VALDAS ADAMKUS

Rūšis:Įstatymas - Numeris:VIII-1971 - Data:2000 10 03 – Kalba: Lietuvių - Publikavimas: Valstybės žinios, 2000 10 18, Nr. 87-2656 - Statusas: Įsigalioja nuo 2000 10 18 - 2000 10 03 Priėmė - Lietuvos Respublikos Seimas

©GC

Trascina file per caricare