Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O LOTERIÍCH A JINÝCH PODOBNÝCH HRÁCH

Zákon č. 202/1990 Sb.
České národní rady

 

Schváleno (Vydáno): 17.05.1990
Účinnost od: 18.05.1990
Uveřejněno v č. 35/1990 Sbírky zákonů na straně 828

 

[…]

 

§ 17

(11) Provozování výherních hracích přístrojů nesmí být povoleno ve školách, školských zařízeních, v zařízeních sociální a zdravotní péče, v budovách státních orgánů a církví, jakož i v sousedství uvedených budov. Okruh vzdálenosti do 100 m od těchto budov může stanovit obec vyhláškou.

 

[…]