Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O ZRUŠENÍ NĚKTERÝCH MINISTERSTEV A ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY

(19., Vládní nařízení, ze dne 16. června 1956)

 

Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:

 

§ 1

(1) Zrušují se ministerstvo státních statků a ministerstvo lesů a dřevařského průmyslu.

(2) Z ministerstva zemědělství se zřizuje ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství.

(3) Na ministerstvo zemědělství a lesního hospodářství přechází dosavadní působnost ministerstva zemědělství, ministerstva státních statků s výjimkou řízení velkovýkrmen a v oboru lesního hospodářství dosavadní působnost ministerstva lesů a dřevařského průmyslu.

 

§ 2

(1) Zrušují je ministerstvo kultury a Státní úřad pro věci církevní.

(2) Z ministerstva školství se zřizuje ministerstvo školství a kultury.

(3) Na ministerstvo školství a kultury přechází dosavadní působnost ministerstva školství a ministerstva kultury s výjimkou působnosti v oboru kulturních styků se zahraničím a v oboru polygrafického a gramofonového průmyslu, jakož i zásadní církevní otázky z dosavadní působnosti Státního úřadu pro věci církevní.

 

§ 3

(1) Zrušuje se ministerstvo výkupu.

(2) Z ministerstva potravinářského průmyslu se zřizuje ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků.

(3) Na ministerstvo potravinářského průmyslu a výkupu zemědělských výrobků přechází dosavadní působnost ministerstva potravinářského průmyslu, ministerstva výkupu a řízení velkovýkrmen z dosavadní působnosti ministerstva státních statků.

 

§ 4

(1) Z ministerstva lehkého průmyslu se zřizuje ministerstvo spotřebního průmyslu.

(2) Na ministerstvo spotřebního průmyslu přechází dosavadní působnost ministerstva lehkého průmyslu a v oboru dřevozpracujícího průmyslu a pil dosavadní působnost ministerstva lesů a dřevařského průmyslu, jakož i dosavadní působnost ministerstva kultury v oboru polygrafického a gramofonového průmyslu.

 

§ 5

Na ministerstvo chemického průmyslu přechází dosavadní působnost ministerstva lesů a dřevařského průmyslu v oboru průmyslu celulosy a papíru.

 

§ 6

Na ministerstvo zahraničních věcí přechází dosavadní působnosti ministerstva kultury v oboru kulturních styků se zahraničím.

 

§ 7

Úřad pro vynálezy a úřad pro normalisaci se zrušují a zřizuje se úřad pro vynálezy a normalisaci, na který přechází působnost obou zrušených úřadů. V čele úřadu pro vynálezy a normalisaci je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda.

 

§ 8

(1) Zrušuje se vládní výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie.

(2) Dosavadní působnost vládního výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie s výjimkou řízení Ústavu jaderní fysiky přechází na ministerstvo energetiky.

(3) Ústav jaderné fysiky se začleňuje do Československé akademie věd jako její ústav.

 

§ 9

Podrobné vymezení úkolů jednotlivých ústředních orgánů státní správy v souvislosti s přesuny působnosti podle tohoto nařízení provede vláda. Vláda také vymezí působnost ministerstva školství a kultury v zásadních církevních otázkách a v souvislosti s tím provede přesun dosavadní působnosti Státního úřadu pro věci církevní v ostatních otázkách na výkonné orgány krajských (ústředních) národních výborů.

 

§ 10

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou je všichni členové vlády.

 

 

Zápotocký v. r.

Široký v. r.

Dolanský v. r.

Kopecký v. r.

Ing. Jankovcová v. r.

Poláček v. r.

Dr. Škoda v. r.

Barák v. r.

Ing. Šimůnek v. r.

Dr. Kyselý v. r.

Plojhar v. r.

Dr. Šlechta v. r.

Bakuľa v. r.

David v. r. Ďuriš v. r.

Krajčír v. r.

Krosnář v. r.

Krutina v. r.

Machačová v. r.

Dr. Nejedlý v. r.

Štoll v. r.

Tesla v. r.

Uher v. r.

Beran v. r.

Jonáš v., r.

Reitmajer v. r.

Smida v. r.

Dr. Bartuška v. r.

Bukal v. r.

Dvořák v. r.

Dr. Kahuda v. r.

generál plukovník Lomský v. r.

Málek v. r.

Maurer v. r.

Dr. Neuman v. r.

Ouzký v. r.

Pospíšil v. r.

Ing. Púčik v. r.

Dr. Vlasák v. r.

Zatloukal v. r