Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

THE CRIMINAL LAW

Latvia

(Adopted in 17 June 1998, amended 1998-2006)

[...]

Section 150. Violation of Equality Rights of Persons on the Basis of their Attitudes Towards Religion

For a person who commits direct or indirect restriction of the rights of persons or creation of whatsoever preferences for persons, on the basis of the attitudes of such persons towards religion, excepting activities in the institutions of a religious denomination, or commits violation of religious sensibilities of persons or incitement of hatred in connection with the attitudes of such persons towards religion or atheism,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding two years, or community service, or a fine not exceeding forty times the minimum monthly wage.

[...]

Section 151. Interference with Religious Rituals

For a person who commits intentional interference with religious rituals, if such are not in violation of law and are not associated with violation of personal rights,

the applicable sentence is community service, or a fine not exceeding ten times the minimum monthly wage.

[...]

Section 227. Causing Danger to Public Safety, Order and the Health of Individuals While Performing Religious Activities

For a person who commits organisation or leadership of such group as the activities of which, manifested as the preaching of religious doctrine and performing of religious rituals, are associated with causing of harm to public safety and order, to the health of persons, or to the rights and interests protected by law of a person, or who commits participation in such acts,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding five years or community service, or a fine not exceeding one hundred times the minimum monthly wage.

[12 February 2004]

[...]

Section 228. Desecration of Graves and Corpses

(1) For a person who commits desecration of graves, funerary urns or interred or uninterred corpses,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding five years or community service, or a fine not exceeding one hundred times the minimum monthly wage.

(2) For a person who commits similar acts if commission thereof is repeated or by a group of persons pursuant to prior agreement,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding eight years, or by a fine not exceeding one hundred and fifty times the minimum monthly wage.

(3) For a person who commits acts provided for in Paragraph one and two of this Section, if such acts are associated with theft of a monument or funerary urn, or other objects placed on or in a grave or at a funerary urn,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term of not less than three and not exceeding ten years, with or without confiscation of property.

[12 February 2004]

[...]

Section 229. Destruction of and Damage to Cultural Monuments

(1) For a person who commits destruction of or damage to a cultural monument protected by the State,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding four years, or custodial arrest, or community service, or a fine not exceeding eighty times the minimum monthly wage.

(2) For a person who commits the same acts, if commission thereof is by burning, use of explosives, or in another generally dangerous manner,

the applicable sentence is deprivation of liberty for a term not exceeding ten years, or a fine not exceeding one hundred and eighty times the minimum monthly wage.

[12 February 2004]

[...]

 

© G C

Trascina file per caricare

KRIMINĀLLIKUMS

(Spēkā no 1999.gada 1.aprīļa Ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 2005.gada 18.maijam.)

[...]

150.pants. Personu līdztiesības pārkāpšana atkarībā no šo personu attieksmes pret reliģiju

Par personu tiesību tiešu vai netiešu ierobežošanu, jebkuru priekšrocību radīšanu personām atkarībā no šo personu attieksmes pret reliģiju, izņemot darbību reliģisko konfesiju institūcijās, kā arī par personu reliģisko jūtu aizskaršanu vai naida celšanu sakarā ar šo personu attieksmi pret reliģiju vai ateismu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz četrdesmit minimālajām mēnešalgām.

[...]

151.pants. Reliģisku rituālu traucēšana

Par reliģisku rituālu tīšu traucēšanu, ja tie nepārkāpj likumu un nav saistīti ar personas tiesību aizskaršanu, -

soda ar piespiedu darbu vai ar naudas sodu līdz desmit minimālajām mēnešalgām.

[...]

227.pants. Sabiedriskās drošības, kārtības un personas veselības apdraudējums, veicot reliģisku darbību

Par tādas grupas organizēšanu vai vadīšanu, kuras darbība, izpauzdamās kā reliģiskas mācības sludināšana un reliģisko rituālu izpildīšana, ir saistīta ar kaitējuma radīšanu sabiedriskajai drošībai un kārtībai, personas veselībai, ar likumu aizsargātām personas tiesībām un interesēm, vai par personas piedalīšanos šādās darbībās -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu)

[...]

228.pants. Kapa un līķa apgānīšana

(1) Par kapa, apbedījuma urnas, apbedīta vai neapbedīta līķa apgānīšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz astoņiem gadiem vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām.

(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās saistītas ar pieminekļa, apbedījuma urnas vai citu uz kapa vai kapā, vai pie apbedījuma urnas esošu priekšmetu nolaupīšanu, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no trim līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu)

[...]

229.pants. Kultūras pieminekļu iznīcināšana un bojāšana

(1) Par valsts aizsardzībā esoša kultūras pieminekļa iznīcināšanu vai bojāšanu -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas ar dedzināšanu, spridzināšanu vai citādā vispārbīstamā veidā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem vai ar naudas sodu līdz simt astoņdesmit minimālajām mēnešalgām.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 12.02.2004. likumu)

[...]

© G C

Trascina file per caricare