Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

KTEROU SE STANOVÍ PODROBNOSTI PŘI UVÁDĚNÍ ÚDAJŮ NA OBALU VÍNA NEBO VÝROBKŮ Z HROZNŮ RÉVY VINNÉ A DALŠÍ PODROBNOSTI OZNAČOVÁNÍ VÍNA A VÝROBKŮ Z HROZNŮ RÉVY VINNÉ

(Vyhláška č. 299/2000 Sb.)

Ministerstva zemědělství

 

Schváleno (Vydáno): 21.08.2000
Účinnost od: 31.08.2000

abstract

 

§ 5

Podrobnosti označování vína dalšími údaji

(1) Na obale s vínem lze uvést doporučení k použití vína zaměřená na spotřebitele, která se mohou vztahovat na

a) jídlo, ke kterému se může víno doporučit,

b) druh a způsob, jakým je vhodné víno předložit ke spotřebě,

c) postup při nalévání vína s usazeninou (vinným kamenem),

d) použití daného vína k náboženským účelům,

e) skladování vína.

(2) Doporučení pro použití vína k náboženským účelům lze uvést na obalu, pokud

a) byl vydán písemný souhlas příslušné církve k deklarovanému použití vína,

b) bylo vyrobeno podle specifických požadavků stanovených předpisy příslušné církve,

c) je nabízeno k prodeji nebo prodáváno výhradně k použití deklarovanému na obalu.

(3) Nabízení k prodeji nebo prodej vína podle odstavce 2 písm. c) se nevztahuje na vína označená jako "košer víno", případně označená jinými názvy stanovenými církvemi nespadajícími do římskokatolického náboženství. Tato vína lze uvádět do oběhu bez omezení.