Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ  ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

 

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України"

м. Київ


18 квітня 2019 року
№ 18-у/2019 - Справа № 1-406/2018(6433/18)

 

Велика палата Конституційного Суду України у складі:

Шевчука Станіслава Володимировича - головуючого,
Головатого Сергія Петровича,
Городовенка Віктора Валентиновича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича - доповідача,
Лемака Василя Васильовича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Саса Сергія Володимировича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,

розглянула на засіданні питання про відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (Відомості Верховної Ради України, 2010 p., №№ 14-17, ст. 133) зі змінами.

Заслухавши суддю-доповідача Кривенка В.В. та дослідивши матеріали справи, Велика палата Конституційного Суду України

 

установила:

 

1. Суб'єкт права на конституційне подання - 47 народних депутатів України - звернувся до Конституційного Суду України з клопотанням визнати такими, що не відповідають частині третій статті 22, частині другій статті 24, статті 38, частинам третій, четвертій статті 148 Конституції України (є неконституційними), положення другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI зі змінами (далі - Регламент).

Автори клопотання вказують, що згідно з положеннями частин третьої, четвертої статті 148 Конституції України відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах у визначеному законом порядку; суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п'ятнадцять років, високі моральні якості та є правником із визнаним рівнем компетентності.

Оскільки наведені вимоги до кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України є вичерпними, то встановлення положеннями Регламенту додаткових вимог, зокрема такої, як необхідність „бути номінованими депутатською фракцією (депутатською групою), групою позафракційних народних депутатів", є порушенням Конституції України.

Обґрунтовуючи наведені твердження, народні депутати України посилаються на окремі положення Конституції України, Закону України „Про Конституційний Суд України", Регламенту, юридичні позиції Конституційного Суду України, а також на деякі рішення Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

2. Велика палата Конституційного Суду України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з постановленням Третьою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України Ухвали від 19 грудня 2018 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

Відповідно до частини третьої статті 51 Закону України „Про Конституційний Суд України" у конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).

Згідно з юридичною позицією Конституційного Суду України, викладеною в Ухвалі від 6 квітня 2016 року № 20-у/2016, порушуючи питання перевірки невідповідності положень оспорюваних правових актів Основному Закону України, автор клопотання повинен навести аргументи щодо такої невідповідності виходячи з аналізу саме конституційних положень, на які він посилається.

Аналіз конституційного подання дає підстави для висновку, що народні депутати України обґрунтовують невідповідність частині третій статті 22, частині другій статті 24, статті 38, частинам третій, четвертій статті 148 Конституції України положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту щодо подання пропозицій стосовно кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка має намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, депутатською фракцією (депутатською групою), групою позафракційних народних депутатів (у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи) до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, у спосіб визначення невідповідності оспорюваних положень, на їхню думку, приписам статті 12 Закону України „Про Конституційний Суд України", за якими зазначений комітет безпосередньо приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідають встановленим Конституцією України вимогам. Таким чином, у конституційному поданні фактично порушено питання перевірки оспорюваних положень Регламенту на предмет відповідності статті 12 Закону України „Про Конституційний Суд України", тобто усунення наявних розбіжностей, на думку авторів клопотання, між законодавчими нормами. Однак вирішення цього питання не належить до повноважень органу конституційної юрисдикції (ухвали Конституційного Суду України від 15 травня 2001 року № 19-у/2001, від 6 липня 2017 року № 12-у/2017).

Народні депутати України також стверджують, що оспорювані положення Регламенту запроваджують додаткову, не встановлену Конституцією України та Законом України „Про Конституційний Суд України" вимогу до кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України - „бути номінованим депутатською фракцією (депутатською групою), групою позафракційних народних депутатів". У зв'язку з цим автори клопотання висловили припущення, що таким чином для кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, підтриманого депутатською фракцією (депутатською групою), групою позафракційних народних депутатів, створюється привілей порівняно з кандидатами, які такої підтримки не мають. Тому положення другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту, на думку суб'єкта права на конституційне подання, суперечать частині другій статті 24 Конституції України. Згідно з юридичною позицією Конституційного Суду України припущення (власні оціночні судження суб'єкта права на конституційне подання) не можуть вважатися правовими аргументами на підтвердження неконституційності правових актів чи їх окремих положень (ухвали від 17 лютого 2009 року № 5-у/2009, від 27 січня 2010 року № 2-у/2010).

Автори клопотання цитують положення Конституції України, Регламенту та інших законів України, юридичні позиції Конституційного Суду України без наведення правових аргументів щодо невідповідності оспорюваних положень Регламенту саме Конституції України. Однак лише цитування приписів Основного Закону України, юридичних позицій Конституційного Суду України, положень законів України не є правовим обґрунтуванням невідповідності Конституції України положень Регламенту (ухвали Конституційного Суду України від 4 липня 2016 року № 50-у/2016, від 13 липня 2016 року № 56-у/2016, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).

Таким чином, конституційне подання не відповідає частині третій статті 51 Закону України „Про Конституційний Суд України", що є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 62 цього закону - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим Законом України „Про Конституційний Суд України".

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 35, 51, 52, 61, 62, 65, 66, 86 Закону України „Про Конституційний Суд України" та відповідно до § 45, § 52 Регламенту Конституційного Суду України Велика палата Конституційного Суду України

 

ухвалила:

 

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення абзацу першого частини третьої, абзацу другого частини третьої, частини четвертої статті 208-4 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України „Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI зі змінами, на підставі пункту 3 статті 62 Закону України „Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим цим законом.

2. Ухвала Великої палати Конституційного Суду України є остаточною.

 

ВЕЛИКА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

VERDETTO
Della Grande Camera
LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA

sul rifiuto di avviare un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati dell'Ucraina sulla conformità della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) con le disposizioni della seconda frase della prima parte del terzo paragrafo, la seconda parte della terza parte, la quarta parte dell'articolo 208 - 4 del regolamento Verkhovna Rada dell'Ucraina Sul regolamento della Verkhovna Rada dell'Ucraina "

m. Kyiv

 

18 aprile 2019
No. 18-in / 2019 Caso n. 1-406 / 2018 (6433/18)

 

La Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina è composta da:

Shevchuk Stanislav Vladimirovich - Presidente,
Del capo Sergey Petrovich,
Gorodovenko Viktor Valentinovich,
Mikhail Miroslavovich's Slut,
Zaporozhye Mikhail Petrovich,
Oleksandr Kassmina,
Il carro di Victor Pavlovich,
Viktor Kryvenko - relatore,
Vasily Lemak,
Alexander Litvinov,
Mulino Mykola Ivanovich,
Vladimir Romanovich Moses,
Sasha Sergiy Vladimirovich,
Seguendo Igor Dmitrovich,
Oleksandr Tupitsky,
Whispered Natalie Konstantinovna,

esaminato nel corso di una riunione la questione dell'apertura di un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale di 47 deputati del popolo ucraino in merito alla conformità delle disposizioni della seconda frase della prima parte del terzo paragrafo, la seconda parte della terza parte, la quarta parte dell'articolo 208-4 del regolamento Verkhovna Rada Di Ucraina "Sul regolamento della Verkhovna Rada dell'Ucraina" del 10 febbraio 2010 n. 1861-VI (Verkhovna Rada dell'Ucraina Informazione, 2010 p., N. 14-17, articolo 133), e successive modifiche.

Sentito il giudice relatore V. Kryvenko e dopo aver esaminato il fascicolo, la Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha stabilito:

 

1. L'oggetto del diritto a una petizione costituzionale - 47 deputati del popolo ucraino - ha fatto appello alla Corte costituzionale ucraina per dichiarare che non rispettano la parte terza dell'articolo 22 , parte seconda dell'articolo 24 , articolo 38 , parti del terzo , quarto articolo 148 della Costituzione dell'Ucraina ( sono incostituzionali), le disposizioni della seconda frase del paragrafo della prima parte della terza , il paragrafo della seconda parte della terza , del quarto articolo 208 - 4 del regolamento della Verkhovna Rada dell'Ucraina, approvato dalla legge dell'Ucraina "Sul regolamento della Verkhovna Rada dell'Ucraina" del 10 febbraio 2010 n. 1861-VI e successive modifiche (di seguito denominato il regolamento).

Gli autori della petizione affermano che, conformemente alle disposizioni del terzo , quarto articolo 148 della Costituzione dell'Ucraina, la selezione dei candidati alla carica di giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina viene effettuata su base competitiva secondo la procedura stabilita dalla legge; un giudice della Corte costituzionale ucraina può essere un cittadino ucraino che parla una lingua statale, ha raggiunto l'età di quarant'anni, ha una laurea in giurisprudenza ed esperienza professionale nel campo della legge di almeno quindici anni, di alto carattere morale ed è un avvocato con un livello riconosciuto di competenza.

Poiché i requisiti di cui sopra per le candidature alla posizione di giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina sono esaustivi, l'istituzione di requisiti aggiuntivi nel regolamento , come la necessità di "essere nominati da una fazione parlamentare (gruppo supplente), un gruppo di deputati del popolo non fazione", è una violazione della Costituzione dell'Ucraina .

A sostegno di queste accuse, i deputati del popolo ucraino fanno riferimento ad alcune disposizioni della Costituzione dell'Ucraina , della Legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", dei regolamenti , delle posizioni giuridiche della Corte costituzionale dell'Ucraina, nonché di alcune decisioni della commissione per la politica e la giustizia di Verkhovna Rada.

2. La Grande Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina, nel decidere se aprire un procedimento costituzionale in una causa relativa a una decisione della Terza Sezione dei giudici della Prima Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina del decreto del 19 dicembre 2018 di rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in questo caso, procede come segue.

Ai sensi dell'articolo 51, parte terza, della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", la presentazione costituzionale sulla costituzionalità di un atto (le sue disposizioni separate) specifica l'atto (le sue disposizioni specifiche), che deve essere verificato per la conformità con la Costituzione dell'Ucraina e le disposizioni specifiche della Costituzione dell'Ucraina è necessario verificare l'atto (le sue disposizioni separate), nonché la fondatezza delle accuse relative all'incostituzionalità dell'atto (le sue disposizioni separate).

In conformità con la posizione legale della Corte costituzionale dell'Ucraina, esposta nel Decreto del 20 aprile 2016 n. 20-u / 2016 , sollevando la questione del controllo dell'incongruenza delle disposizioni degli atti legali contestati con la Legge fondamentale dell'Ucraina , l'autore della petizione dovrebbe presentare argomentazioni per tale incoerenza sulla base dell'analisi delle disposizioni costituzionali stesse a cui si riferisce.

L'analisi della tesi costituzionale fornisce motivi per concludere che i deputati popolari dell'Ucraina giustificano l'incoerenza della terza frase della seconda parte della terza parte della seconda parte della seconda parte della seconda parte della terza parte della seconda parte della seconda parte della seconda parte del secondo paragrafo Articoli da 208 a 4 Regolamento relativo alla presentazione di proposte di candidature per la posizione di giudice della Corte costituzionale ucraina, unitamente alla dichiarazione della persona che intende occupare la posizione di giudice della Corte costituzionale ucraina, vice fazione (gruppo supplente), gruppo di deputati non facenti capo (in numero non inferiore alla composizione quantitativa del gruppo deputato più piccolo) ) a un comitato la cui materia è connessa allo status giuridico della Corte costituzionale ucraina, nel modo in cui determinano l'incoerenza delle disposizioni controverse, a loro avviso, dallo statuto quelle 12 della legge ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", in base alla quale il suddetto comitato accetta direttamente le domande di persone che hanno espresso la loro intenzione di ricoprire la posizione di giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina e di soddisfare i requisiti stabiliti dalla Costituzione dell'Ucraina. Pertanto, la presentazione costituzionale ha effettivamente sollevato la questione della revisione delle disposizioni controverse del regolamento in materia di rispetto dell'articolo 12 della legge ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", vale a dire l'eliminazione delle differenze esistenti, secondo il parere degli autori della richiesta, tra norme legislative. Tuttavia, la risoluzione di questo problema non rientra nei poteri dell'organo giurisdizionale costituzionale (sentenze della Corte costituzionale dell'Ucraina del 15 maggio 2001 n. 19-u / 2001 , del 6 luglio 2017 n. 12-u / 2017 ).

I deputati del popolo ucraino affermano inoltre che le disposizioni controverse del regolamento introducono un requisito aggiuntivo, non stabilito dalla Costituzione dell'Ucraina e dalla legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" per i candidati alla carica di giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina - "essere nominati da una fazione parlamentare (gruppo di vice) di gruppi delegati, gruppi di deputati" ". A questo proposito, gli autori della petizione hanno suggerito che viene così creato un privilegio per un candidato per la posizione di giudice della Corte costituzionale dell'Ucraina, supportato da una vice fazione (un gruppo supplente), un gruppo di deputati del popolo non frazionario, rispetto ai candidati che non hanno tale sostegno. Pertanto, le disposizioni della seconda frase del paragrafo della prima parte della terza , della seconda parte della terza , del quarto articolo 208 - 4 del regolamento, a giudizio del tema del diritto a una presentazione costituzionale, contraddicono la seconda parte dell'articolo 24 della Costituzione dell'Ucraina. In conformità con la posizione legale della Corte costituzionale dell'Ucraina, le assunzioni (le sentenze dell'entità in merito al diritto a una presentazione costituzionale) non possono essere considerate argomenti legali per confermare l'incostituzionalità degli atti giuridici o le loro disposizioni separate (sentenze del 17 febbraio 2009 n. 5-y / 2009 , 27 Gennaio 2010 n. 2-y / 2010 ).

Gli autori della petizione citano le disposizioni della Costituzione ucraina , i regolamenti e le altre leggi ucraine, le posizioni giuridiche della Corte costituzionale ucraina senza fornire argomentazioni giuridiche sull'incoerenza delle disposizioni controverse del regolamento proprio sulla costituzione ucraina. Tuttavia, citando solo le disposizioni della Legge fondamentale dell'Ucraina, le posizioni giuridiche della Corte costituzionale dell'Ucraina, le disposizioni delle leggi dell'Ucraina non sono una giustificazione legale per l'incoerenza della Costituzione dell'Ucraina con le disposizioni del Regolamento (sentenze della Corte Costituzionale dell'Ucraina del 4 luglio 2016 n. 50-u / 2016 , del 13 luglio 2016 n. 56 -in / 2016 , datato 7 giugno 2018 # 34-in / 2018 ).

Pertanto, la presentazione costituzionale non è conforme all'articolo 51, parte terza, della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", che è il motivo per rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in una causa ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3, della presente legge - la presentazione costituzionale non soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge dell'Ucraina " Corte costituzionale dell'Ucraina ".

Viste le disposizioni degli articoli 147 , 150 , 153 della Costituzione dell'Ucraina, ai sensi degli articoli 7 , 32 , 35 , 51 , 52 , 61 , 62 , 65 , 66 , 86 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" e in conformità con § 45 , § 52 del regolamento di procedura della Corte costituzionale dell'Ucraina Grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha deciso:

 

1. Rifiutare di aprire un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale dei 47 deputati dell'Ucraina in merito alla conformità della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) con le disposizioni della seconda frase della prima parte del terzo paragrafo, la seconda parte della terza parte, la quarta parte dell'articolo 208 - 4 del regolamento Verkhovna Rada dell'Ucraina approvato dall'Ucraina "sulla Verkhovna Rada dell'Ucraina" in data 10 febbraio 2010 № 1861-VI come modificato, sotto comma 3, dell'articolo 62 della legge dell'Ucraina "sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - non co requisiti di presentazione ytutsiynoho di questa legge.

2. La decisione della Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina è definitiva.

 

LA GRANDE CORTE
LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA