Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

РОЗ'ЯСНЕННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНУ ПРО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

 

Версія для друку

30 квітня 2019 р. 19:47

 

Юридичний відділ Української Православної Церкви дав роз'яснення з приводу застосування Закону України №2662-VIII (про перейменування).

З огляду на непоодинокі випадки звернень керівників релігійних організацій до Юридичного відділу Української Православної Церкви з питань, що стосуються примусового перейменування релігійних організацій, які входять до складу релігійного об’єднання Українська Православна Церква, зазначаємо таке.

20.12.2018р. Верховною Радою України було прийнято Закон України №2662-VIII «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».

Пунктом четвертим Закону України №2662-VIII передбачено, що у разі якщо протягом чотирьох місяців (для релігійних громад – дев’яти місяців) з дня набрання чинності цим Законом, релігійна організація (об’єднання) не внесла передбачених законом змін до своєї офіційної назви та не подала відповідні зміни до свого статуту (положення) на реєстрацію, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об’єднання).

Положеннями пункту шостого Перехідних та прикінцевих положень зазначеного закону визначено, що останній набрав чинності 26.12.2018.

Враховуючи наведені положення, Юридичний відділ УПЦ наголошує, що Законом України №2662-VIII передбачено різні строки, які встановлені для вчинення дій щодо перейменування релігійних організацій. Так, для перейменування релігійних громад (парафій) встановлено 9-місячний строк, тобто до 26.09.2019 включно, а останнім днем для перейменування єпархій, монастирів, місій, синодальних установ, семінарій тощо є 26.04.2019.

Зазначаємо, що ані Законом України №2662-VIII, ані будь-яким іншим нормативно-правовим актом не передбачено ліквідації релігійних організацій, що не змінили найменування, та не вимагається вчинення будь-яких інших дій, у тому числі, внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, анулювання або скасування записів чи державної реєстрації релігійних організацій тощо.

Окрім цього, у Законі України №2662-VIII не йдеться про Українську Православну Церкву, а його положення також не можуть бути застосовані до релігійних організацій УПЦ, але не дивлячись на це Мінкультури шляхом зловживань та маніпуляцій намагається поширити цей Закон на Українську Православну Церкву та в примусовому порядку позбавити Її своє власної назви.

Вважаючи вчинені Міністерством культури України дії незаконними, Київська Митрополія Української Православної Церкви звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом до Міністерства культури України про, зокрема, визнання протиправним та скасування Наказу Мінкультури №37 від 25.01.2019 «Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію норм частин сьомої і восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

В рамках адміністративної справи судом за заявою Київської Митрополії УПЦ було вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо релігійних організацій, які входять до складу релігійного об’єднання Українська Православна Церква, чим було заборонено будь-яким суб’єктам, які мають повноваження із вчинення реєстраційних дій, вносити записи та їх вилучати, скасовувати записи, анульовувати записи та вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо названих релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відтак, Юридичний відділ УПЦ просить всіх керівників єпархій, синодальних установ, монастирів, семінарій відслідковувати відомості щодо власних релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і негайно повідомляти Юридичний відділ УПЦ про випадки внесення будь-яких змін щодо релігійної організації до названого реєстру третіми особами.

Нагадуємо, згідно з рішенням Священного Синоду від 17 грудня 2018 року, у разі порушення прав єпископату, духовенства, мирян і установ Української Православної Церкви необхідно негайно повідомляти в Юридичний відділ Української Православної Церкви за телефоном: 097-537-55-96.

 

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ Юридичного відділу УПЦ щодо застосування Закону № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року (про перейменування)

П’ятниця, 15.02.2019 19:57

 

Юридичний відділ УПЦ підготував роз’яснення щодо застосування Закону № 2662-VIII від 20 грудня 2018 року (про перейменування). Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ публікує коментар повністю.

У зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII (далі – Закон) Юридичний відділ Української Православної Церкви вважає за необхідне роз’яснити про таке.    

Закон набрав чинності 26.12.2018 року. З огляду на п. 4 перехідних та прикінцевих положень Закону на внесення передбачених Законом змін до своєї офіційної назви релігійним організаціям, на які поширюється дія Закону, відведено щонайменше 4 місяці з дня набрання чинності цим Законом, тобто як мінімум до 26.04.2019 року. І це за умови, що кожна конкретна релігійна організація в порядку, передбаченому п. 3  перехідних та прикінцевих положень Закону, отримає офіційне повідомлення про необхідність у строк не пізніше трьох місяців внести до свого статуту (положення) передбачені Законом зміни та подати їх на реєстрацію у встановленому порядку.

Для цього процес отримання відповідних офіційних повідомлень мав розпочатися до 26.01.2019 року. Натомість на сьогоднішній день процес отримання відповідних повідомлень релігійними організаціями Української Православної Церкви масово ще не розпочався, тому будь-які вимоги посадових осіб органів державної влади чи місцевого самоврядування про термінову необхідність зміни офіційних назв та пов’язані із цим обмеження прав  релігійних організацій Української Православної Церкви є протиправними і таким, що не ґрунтуються на вимогах Закону.

На сьогоднішній день усі організаційні питання, пов’язані з виконанням Закону централізовано вивчаються, зокрема, проводяться консультації, наради та інші заходи з представниками органів влади, правниками, духовенством, представниками інших релігійних конфесій, тощо. Після визначення конкретних механізмів з усіх питань, пов’язаних з виконанням вимог Закону, про це буде додатково повідомлено.

Юридичний відділ Української Православної Церкви закликає усі органи державної влади та їх посадових осіб, які задіяні у виконанні Закону, не створювати штучні перешкоди в діяльності релігійним організаціям Української Православної Церкви, а діяти у суворій відповідності з вимогами Закону та інших актів чинного українського законодавства, не забуваючи при цьому про вимоги розумності, справедливості та терпимості.

 

РОЗ’ЯСНЕННЯ Юридичного відділу УПЦ з приводу застосування Закону України №2662-VIII (про перейменування)

Опубликовано в 26/04/2019 12345v

 

З огляду на непоодинокі випадки звернень керівників релігійних організацій до Юридичного відділу Української Православної Церкви з питань, що стосуються примусового перейменування релігійних організацій, які входять до складу релігійного об’єднання Українська Православна Церква, зазначаємо таке.

20.12.2018р. Верховною Радою України було прийнято Закон України №2662-VIII «Про внесення зміни до статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України».

Пунктом четвертим Закону України №2662-VIII передбачено, що у разі якщо протягом чотирьох місяців (для релігійних громад – дев’яти місяців) з дня набрання чинності цим Законом, релігійна організація (об’єднання) не внесла передбачених законом змін до своєї офіційної назви та не подала відповідні зміни до свого статуту (положення) на реєстрацію, її статут (положення) втрачає чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації (об’єднання).

Положеннями пункту шостого Перехідних та прикінцевих положень зазначеного закону визначено, що останній набрав чинності 26.12.2018.

Враховуючи наведені положення, Юридичний відділ УПЦ наголошує, що Законом України №2662-VIII передбачено різні строки, які встановлені для вчинення дій щодо перейменування релігійних організацій. Так, для перейменування релігійних громад (парафій) встановлено 9-місячний строк, тобто до 26.09.2019 включно, а останнім днем для перейменування єпархій, монастирів, місій, синодальних установ, семінарій тощо є 26.04.2019.

Зазначаємо, що ані Законом України №2662-VIII, ані будь-яким іншим нормативно-правовим актом не передбачено ліквідації релігійних організацій, що не змінили найменування, та не вимагається вчинення будь-яких інших дій, у тому числі, внесення записів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, анулювання або скасування записів чи державної реєстрації релігійних організацій тощо.

Окрім цього, у Законі України №2662-VIII не йдеться про Українську Православну Церкву, а його положення також не можуть бути застосовані до релігійних організацій УПЦ, але не дивлячись на це Мінкультури шляхом зловживань та маніпуляцій намагається поширити цей Закон на Українську Православну Церкву та в примусовому порядку позбавити Її своє власної назви.

Вважаючи вчинені Міністерством культури України дії незаконними, Київська Митрополія Української Православної Церкви звернулась до Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом до Міністерства культури України про, зокрема, визнання протиправним та скасування Наказу Мінкультури №37 від 25.01.2019 «Про затвердження релігієзнавчої експертизи щодо встановлення переліку релігійних організацій (об’єднань), які підпадають під дію норм частин сьомої і восьмої статті 12 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

В рамках адміністративної справи судом за заявою Київської Митрополії УПЦ було вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони вчинення реєстраційних дій щодо релігійних організацій, які входять до складу релігійного об’єднання Українська Православна Церква, чим було заборонено будь-яким суб’єктам, які мають повноваження із вчинення реєстраційних дій, вносити записи та їх вилучати, скасовувати записи, анульовувати записи та вчиняти будь-які інші реєстраційні дії щодо названих релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відтак, Юридичний відділ УПЦ просить всіх керівників єпархій, синодальних установ, монастирів, семінарій відслідковувати відомості щодо власних релігійних організацій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань і негайно повідомляти Юридичний відділ УПЦ про випадки внесення будь-яких змін щодо релігійної організації до названого реєстру третіми особами.

Нагадуємо, згідно з рішенням Священного Синоду від 17 грудня 2018 року, у разі порушення прав єпископату, духовенства, мирян і установ Української Православної Церкви необхідно негайно повідомляти в Юридичний відділ Української Православної Церкви за телефоном: 097-537-55-96.

 

ПУБЛІКАЦІЯ УГСПЛ НАДАЛА КСУ ПРАВОВУ ПОЗИЦІЮ ЩОДО КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗМІН СТ. 12 ЗУ «ПРО СВОБОДУ СОВІСТІ ТА РЕЛІГІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ»

Програма USAID «Права людини в дії»

29.07.2019

 

Юристи Української Гельсінської спілки з прав людини вважають, що державні обмеження, накладені на релігійні організації Законом України №2662-VIII, порушують свободу віросповідання в Україні.

20 грудня 2018 року Верховна Рада України ухвалила Закон України №2662-VIII «Про внесення зміни до статті 12 Закону України “Про свободу совісті та релігійні організації” щодо назви релігійних організацій (об’єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України» (далі – закон №2662-VIII). 49 народних депутатів вважають такі зміни неконституційними, тож звернулися з поданням до Конституційного Суду України, який, у свою чергу, попросив УГСПЛ висловити свою правову позицію.

Проаналізувавши закон №2662-VIII, експерти УГСПЛ дійшли висновку, що цей нормативно-правовий акт не відповідає ані Конституції України, ані міжнародним договорам у сфері захисту прав людини. Зокрема, норми закону не відповідають положенням Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, Загальної декларації прав людини щодо питання захисту права на свободу віросповідання.

«У законі передбачена примусова перереєстрація та зміна назви релігійної організації, але вона не відповідає легітимній меті та є непропорційним втручанням  у свободу віросповідання», – зазначено у правовій позиції УГСПЛ. Парламентарі, приймаючи відповідні зміни жодним чином не аргументували необхідність внесення змін до чинного законодавства у частині перейменування релігійних організацій. Більше того, на думку експертів, оскаржувані зміни у законі не були сформульовані з достатньою точністю як того вимагає Конвенція.

Також закон №2662-VIII суперечить стандартам Європейського суду з прав людини, адже з його рішень випливає, що державні обмеження реєстрації або дотримання організаційно-правової форми релігійних громад є порушенням свободи віросповідання.

Відповідну правову позицію УГСПЛ уже направила до Конституційного Суду України.

Правову позицію підготували в рамках Програми USAID «Права людини в дії», яка здійснюється Українською Гельсінською спілкою з прав людини.

У світі, USAID є однією з провідних установ у сфері розвитку, яка виконує роль каталізатора цих процесів та допомагає досягати позитивних результатів. Діяльність USAID є проявом доброчинності американського народу, а також підтримує просування країн-отримувачів допомоги до самостійності та стійкості та сприяє забезпеченню національної безпеки та економічного добробуту США. Партнерські стосунки з Україною USAID підтримує з 1992 року; за цей час, загальна вартість допомоги, наданої Україні з боку Агентства, склала понад 3 млрд. доларів США. До поточних стратегічних пріоритетів діяльності USAID в Україні належать зміцнення демократії та механізмів досконалого врядування, сприяння економічному розвитку та енергетичній безпеці, вдосконалення систем охорони здоров’я та пом’якшення наслідків конфлікту у східних регіонах.

Для того, щоб отримати додаткову інформацію про діяльність USAID, просимо Вас звертатися до Відділу зв’язків з громадськістю Місії USAID в Україні за тел. (+38 044) 521-57-53. Також пропонуємо завітати на наш

вебсайт: http://www.usaid.gov/ukraine, або на сторінку у Фейсбук:https://www.facebook.com/USAIDUkraine.