Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ  ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

 

про подовження строку постановлення Третьою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України"

м. Київ


19 лютого 2019 року
№ 4-у/2019 - Справа № 1-13/2019(374/19)

 

Велика палата Конституційного Суду України у складі суддів:

Тупицького Олександра Миколайовича - головуючого,
Гультая Михайла Мирославовича,
Завгородньої Ірини Миколаївни - доповідача,
Запорожця Михайла Петровича,
Касмініна Олександра Володимировича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Саса Сергія Володимировича,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,

розглянула на засіданні клопотання судді-доповідача Завгородньої І.М. про подовження строку постановления Третьою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII.

Заслухавши суддю-доповідача Завгородню І.М., Велика палата Конституційного Суду України

 

установила:

 

відповідно до Закону України "Про Конституційний Суд України" вирішення питань щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням, конституційним зверненням, конституційною скаргою належить до повноважень колегії суддів Конституційного Суду України (частина друга статті 37); розгляд звернення до Конституційного Суду України здійснюється у колегії суддів Конституційного Суду України, до складу якої входить відповідний суддя-доповідач (стаття 58).

У зв'язку з вирішенням процедурних питань суддя-доповідач звернувся з клопотанням про подовження строку для постановления Третьою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII (розподілено 21 січня 2019 року судді Конституційного Суду України Завгородній І.М.).

Враховуючи викладене та керуючись статтею 153 Конституції України, на підставі статей 35, 61, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 52 Регламенту Конституційного Суду України Велика палата Конституційного Суду України

 

ухвалила:

 

подовжити до 19 березня 2019 року строк постановлення Третьою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України ухвали про відкриття або про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення зміни до статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" щодо назви релігійних організацій (об'єднань), які входять до структури (є частиною) релігійної організації (об'єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України" від 20 грудня 2018 року № 2662-VIII.

 

ВЕЛИКА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

 

 

Trascina file per caricare

VERDETTO
DELLA GRANDE CAMERA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA

 

che proroga il periodo di decisione della Terza Sezione dei Giudici del Primo Senato della Corte costituzionale dell'Ucraina sull'apertura o il rifiuto di aprire un procedimento costituzionale in una causa ai sensi della presentazione costituzionale di 49 deputati del popolo ucraino sulla conformità della legge ucraina "Sulla modifica dell'articolo 12 della legge dell'Ucraina" Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose "concernente il nome delle organizzazioni religiose (associazioni) che fanno parte di (fanno parte di) un'organizzazione religiosa (associazione), ente governativo secondo centro (gestione) si trova al di fuori Ucraina nello stato, che legalmente riconosciuta come aggressione militare impegnato contro l'Ucraina e / o temporaneamente territorio occupato di Ucraina "

m. Kyiv


19 febbraio 2019
# 4/2019 - Caso n. 1-13 / 2019 (374/19)

 

Grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina composta da giudici:

Tupitsky Alexander Nikolaevich - il presidente,
Mikhail Miroslavovich's Slut,
Irina Mykolaivna Zaporozhye - relatore,
Zaporozhye Mikhail Petrovich,
Oleksandr Kassmina,
Il carro di Victor Pavlovich,
Viktor Kryvenko,
Mulino Mykola Ivanovich,
Vladimir Romanovich Moses,
Sasha Sergiy Vladimirovich,
Seguendo Igor Dmitrovich,
Whispered Natalie Konstantinovna,

esaminata nella riunione la petizione del giudice relatore Zavgorodnyi IM proroga del periodo di sentenza della terza commissione giudicatrice del Primo Senato della Corte costituzionale ucraina sull'apertura o il rifiuto di aprire un procedimento costituzionale in una causa relativa alla presentazione costituzionale di 49 deputati del popolo ucraino in conformità con la Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della legge dell'Ucraina "Modifiche dell'articolo 12 della legge dell'Ucraina" Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose "concernente il nome delle organizzazioni religiose (associazioni) che fanno parte di (fanno parte di) un'organizzazione religiosa (associazione), ente governativo secondo centro (gestione) si trova al di fuori Ucraina nello stato, che legalmente riconosciuta come un'aggressione commessa militare contro l'Ucraina e / o territorio occupato temporaneamente dell'Ucraina "in data 20 dicembre 2018 numero 2662 VIII .

Dopo aver ascoltato il giudice relatore I. Zavgorodnya, grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha stabilito:

 

in conformità con la legge ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", la decisione sulle questioni relative all'apertura di un procedimento costituzionale in una causa relativa a una presentazione costituzionale, un ricorso costituzionale, una denuncia costituzionale appartiene ai poteri della giuria della Corte costituzionale dell'Ucraina ( seconda parte dell'articolo 37); l'esame del ricorso dinanzi alla Corte costituzionale ucraina viene svolto nel panel di giudici della Corte costituzionale ucraina, che comprende un corrispondente giudice-relatore ( articolo 58 ).

In connessione con la risoluzione delle questioni procedurali, il giudice segnalante ha richiesto una proroga del termine per la decisione del Terzo Collegio dei giudici del Primo Senato della Corte costituzionale dell'Ucraina di aprire o rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in un caso sotto la presentazione costituzionale dei 49 deputati del popolo ucraino (costituzionalità) della legge ucraina "Sulla modifica dell'articolo 12 della legge ucraina" Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose "per quanto riguarda il nome delle organizzazioni religiose giorni) che fanno parte di una struttura (parte di) un'organizzazione religiosa (associazione) il cui quartier generale (gestione) si trova fuori dall'Ucraina in un paese riconosciuto dalla legge come aver commesso un'aggressione militare contro l'Ucraina e / o che occupa temporaneamente parte del territorio Of Ukraine ", datato 20 dicembre 2018 № 2662-VIII (distribuito il 21 gennaio 2019 da un giudice della Corte costituzionale ucraina Zavgorodnyi IM).

Visto quanto sopra ed essendo guidato dall'articolo 153 della Costituzione dell'Ucraina, ai sensi degli articoli 35 , 61 , 86 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", ai sensi del § 52 del Regolamento della Corte costituzionale dell'Ucraina, la Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha deciso:

 

prorogare fino al 19 marzo 2019 il periodo della Risoluzione della terza commissione giudicatrice del Primo Senato della Corte costituzionale dell'Ucraina per aprire o rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in una causa relativa alla presentazione costituzionale di 49 deputati popolari dell'Ucraina in conformità con la Costituzione dell'Ucraina (Emendamenti) 12 della legge ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" relativa al nome delle organizzazioni religiose (associazioni) che fanno parte della struttura (che fanno parte di) un'organizzazione religiosa (organizzazione) Questo è il quartier generale (gestione) di cui si trova fuori dall'Ucraina in uno stato riconosciuto dalla legge come responsabile di aggressioni militari contro l'Ucraina e / o che occupa temporaneamente parte del territorio ucraino "datato 20 dicembre 2018 n. 2662-VIII .

 

LA GRANDE CORTE
LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA