Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

 УХВАЛА
ВЕЛИКОЇ  ПАЛАТИ
КОНСТИТУЦІЙНОГО  СУДУ  УКРАЇНИ

 

про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи"

м. Київ


19 березня 2019 року
№ 11-у/2019 - Справа № 1-41/2019(879/19)

 

Велика палата Конституційного Суду України у складі суддів:

Шевчука Станіслава Володимировича - головуючого,
Головатого Сергія Петровича,
Гультая Михайла Мирославовича,
Завгородньої Ірини Миколаївни,
Запорожця Михайла Петровича,
Колісника Віктора Павловича,
Кривенка Віктора Васильовича,
Лемака Василя Васильовича,
Литвинова Олександра Миколайовича,
Мельника Миколи Івановича,
Мойсика Володимира Романовича,
Первомайського Олега Олексійовича,
Саса Сергія Володимировича - доповідача,
Сліденка Ігоря Дмитровича,
Тупицького Олександра Миколайовича,
Шаптали Наталі Костянтинівни,

розглянула питання щодо відкриття конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 17 січня 2019 року № 2673-VIII (Відомості Верховної Ради України, 2019 p., № 6, ст. 40).

Заслухавши суддю-доповідача Caca C.B. та дослідивши матеріали справи, Велика палата Конституційного Суду України

 

установила:

 

1. До Конституційного Суду України звернулися 47 народних депутатів України з клопотанням перевірити на відповідність положенням статей 6, 8, 19, 35, 36, 37, 84, 88 Конституції України (конституційність) Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 17 січня 2019 року № 2673-VIII (далі - Закон).

Законом внесено зміни до статей 8, 14, 18 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" від 23 квітня 1991 року № 987-XII зі змінами, а також до статей 1, 3, 9, 16, 17, 29 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15 травня 2003 року № 755-IV зі змінами.

Відповідно до розділу II "Прикінцеві положення" Закону у разі прийняття рішення щодо зміни своєї підлеглості релігійна організація повідомляє про таке рішення центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, або обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, а в Автономній Республіці Крим - Раду міністрів Автономної Республіки Крим, які забезпечують оприлюднення цього рішення на своєму офіційному веб-сайті (пункт 2); статути (положення) релігійних організацій мають бути приведені у відповідність із Законом упродовж одного року з дня набрання ним чинності; до приведення статутів (положень) у відповідність із Законом релігійні організації керуються положеннями діючих статутів (положень) у частині, що не суперечить Закону (пункт 3).

Народні депутати України вважають, що Закон "нівелює релігійну свободу та міжконфесійний мир в Україні, порушує конституційні права та свободи громадян, право на свободу світогляду і віросповідання, зокрема, право безперешкодно вести релігійну діяльність, та є прямим втручанням держави у церковні справи". Автори клопотання також стверджують, що під час розгляду та ухвалення Закону Верховною Радою України було порушено встановлену Конституцією України процедуру розгляду та ухвалення законів.

2. Велика палата Конституційного Суду України, вирішуючи питання щодо відкриття конституційного провадження у справі у зв'язку з постановленням Другою колегією суддів Першого сенату Конституційного Суду України Ухвали від 6 березня 2019 року про відмову у відкритті конституційного провадження у цій справі, виходить з такого.

2.1. Згідно з частиною третьою статті 51 Закону України "Про Конституційний Суд України" у конституційному поданні щодо конституційності акта (його окремих положень) зазначаються акт (його конкретні положення), що належить перевірити на відповідність Конституції України, та конкретні положення Конституції України, на відповідність яким належить перевірити акт (його окремі положення), а також обґрунтування тверджень щодо неконституційності акта (його окремих положень).

Народні депутати України, стверджуючи про невідповідність Закону частинам першій, другій, третій статті 35, частинам першій, п'ятій статті 36, частинам першій, четвертій статті 37 Конституції України, не вказали, які саме його положення є неконституційними.

На думку суб'єкта права на конституційне подання, Закон не відповідає частинам першій, другій, третій статті 35 Конституції України через те, що встановлює "обтяжливу та зарегульовану" процедуру державної реєстрації статуту (положення) релігійної громади, релігійної організації. Автори клопотання фактично висловлюють незгоду із встановленим Законом правовим регулюванням порядку державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи, припущення щодо неможливості реалізації положень Закону та викладають власне бачення законодавчого регулювання порядку діяльності релігійних організацій в Україні, проте обґрунтування тверджень щодо неконституційності Закону не наводять.

Суб'єкт права на конституційне подання стверджує, що встановлення Законом обов'язку релігійної громади повідомляти про зміну своєї підлеглості відповідний центральний орган виконавчої влади, реєструвати нову редакцію статуту (положення) релігійної громади або зміни до нього, а також вимоги щодо приведення статутів (положень) релігійних громад у відповідність із Законом ставить "релігійні організації у нерівне становище поряд з іншими об'єднаннями громадян".

Як аргумент невідповідності Закону частинам першій, четвертій статті 37 Конституції України народні депутати України наводять власну інтерпретацію приписів пункту 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону, зазначаючи, що згідно з ними статути (положення) релігійних організацій, які не відповідатимуть Закону, вважатимуться недійсними. Однак у пункті 3 розділу II "Прикінцеві положення" Закону вказано, що до приведення статутів (положень) у відповідність із Законом релігійні організації керуються положеннями діючих статутів (положень) у частині, що не суперечить Закону.

Аналіз конституційного подання дає підстави для висновку, що, доводячи свою позицію про невідповідність Закону частинам першій, другій, третій статті 35, частинам першій, п'ятій статті 36, частинам першій, четвертій статті 37 Конституції України, автори клопотання цитують норми Основного Закону України, положення Закону, міжнародних актів, наводять юридичні позиції Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини. Проте цитування приписів Конституції України, положень законів України, наведення змісту рішень Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини, посилання на невідповідність Закону міжнародним актам без аргументації невідповідності Конституції України оспорюваних положень закону України не є обґрунтуванням тверджень щодо їх неконституційності (Ухвала Конституційного Суду України від 21 грудня 2017 року № 13-у/2017, ухвали Великої палати Конституційного Суду України від 24 травня 2018 року № 23-у/2018, від 24 травня 2018 року № 24-у/2018, від 31 травня 2018 року № 27-у/2018, від 7 червня 2018 року № 34-у/2018).

2.2. Автори клопотання стверджують, що Закон прийнято з порушенням приписів частини другої статті 6, частини другої статті 19, частин другої, третьої статті 84, частини третьої статті 88 Конституції України.

У конституційному поданні зазначено, що під час ухвалення Закону були факти неособистого голосування народних депутатів України - деякі народні депутати України голосували за відсутніх на пленарному засіданні колег. Стверджуючи про порушення конституційної процедури розгляду та ухвалення закону, автор клопотання має обґрунтувати, що таке порушення: по-перше, стосується саме конституційних процесуальних вимог; по-друге, є системним, грубим і таким, що істотно впливає на остаточний результат його ухвалення (Ухвала Великої палати Конституційного Суду України від 22 листопада 2018 року № 72-у/2018). Однак народні депутати України не навели аргументів в аспекті означених питань, що свідчить про відсутність обґрунтування тверджень щодо неконституційності Закону.

Суб'єкт права на конституційне подання не обґрунтував тверджень щодо неконституційності Закону, а отже, не дотримав вимог частини третьої статті 51 Закону України "Про Конституційний Суд України". Зазначене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 3 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим цим законом.

2.3. Народні депутати України, стверджуючи про порушення конституційної процедури ухвалення Закону, вказують на порушення вимог статей 27, 48, 78, 102, 107, 112, 114 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" від 10 лютого 2010 року № 1861-VI зі змінами, Головою Верховної Ради України.

Згідно із Законом України "Про Конституційний Суд України" до повноважень Конституційного Суду України не належить вирішення питань щодо оцінки дій чи бездіяльності Голови Верховної Ради України.

Крім того, "Конституційний Суд України не має повноважень розглядати можливі порушення Регламенту Верховної Ради України" (абзац третій підпункту 3.5 пункту 3 мотивувальної частини Ухвали Конституційного Суду України від 25 лютого 2004 року № 18-у/2004).

Наведене є підставою для відмови у відкритті конституційного провадження у справі згідно з пунктом 2 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150, 153 Конституції України, на підставі статей 7, 32, 35, 51, 52, 62, 66, 86 Закону України "Про Конституційний Суд України", відповідно до § 45, § 52 Регламенту Конституційного Суду України Велика палата Конституційного Суду України

 

ухвалила:

 

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо підлеглості релігійних організацій та процедури державної реєстрації релігійних організацій зі статусом юридичної особи" від 17 січня 2019 року № 2673-VIII на підставі пунктів 2, 3 статті 62 Закону України "Про Конституційний Суд України" - неналежність до повноважень Конституційного Суду України питань, порушених у конституційному поданні; невідповідність конституційного подання вимогам, передбаченим цим законом.

2. Ухвала є остаточною.

 

ВЕЛИКА ПАЛАТА
КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ

VERDETTO
DELLA GRANDE CAMERA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA

 

sul rifiuto di avviare un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale di 47 deputati del popolo ucraino sul rispetto della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della legge ucraina "Sulle modifiche a determinate leggi ucraine sulla soggettività delle organizzazioni religiose e le procedure per la registrazione statale delle organizzazioni religiose con status di entità giuridica"

m. Kyiv

 

19 marzo 2019
N. 11 in / 2019 - Caso n. 1-41 / 2019 (879/19)

 

Grande sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina composta da giudici:

Shevchuk Stanislav Vladimirovich - Presidente,
Del capo Sergey Petrovich,
Mikhail Miroslavovich's Slut,
Irina Nikolaevna,
Zaporozhye Mikhail Petrovich,
Il carro di Victor Pavlovich,
Viktor Kryvenko,
Vasily Lemak,
Alexander Litvinov,
Mulino Mykola Ivanovich,
Vladimir Romanovich Moses,
Primo Maggio Oleg Alekseevich,
Sasha Sergiy Vladimirovich - relatore,
Seguendo Igor Dmitrovich,
Oleksandr Tupitsky,
Whispered Natalie Konstantinovna,

 

esaminato il problema dell'apertura di un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale di 47 deputati dell'Ucraina sull'adesione alla Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della Legge dell'Ucraina "Sulle modifiche ad alcune leggi dell'Ucraina sulla soggettività delle organizzazioni religiose e sulle procedure per la registrazione statale delle organizzazioni religiose con status di entità giuridica" 2019 n. 2673-VIII (Bollettino della Verkhovna Rada di Ucraina, 2019 p., N. 6, art. 40).

Dopo aver ascoltato il giudice relatore Caca CB e aver esaminato il fascicolo, la Grande Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha stabilito:

 

1. La Corte costituzionale ucraina è stata appellata da 47 deputati del popolo ucraino per verificare la conformità alle disposizioni degli articoli 6 , 8 , 19 , 35 , 36 , 37 , 84 , 88 della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) Legge dell'Ucraina "Sulla modifica di alcune leggi dell'Ucraina in materia di subordinazione Organizzazioni religiose e procedure per la registrazione statale delle organizzazioni religiose con status di persona giuridica ”del 17 gennaio 2019, № 2673-VIII (di seguito - la Legge).

La legge ha modificato gli articoli 8 , 14 , 18 della legge ucraina "Sulla libertà di coscienza e le organizzazioni religiose" del 23 aprile 1991, n. 987-XII, nonché gli articoli 1 , 3 , 9 , 16 , 17 , 29 della legge ucraina. Sulla registrazione statale di persone giuridiche, individui - imprenditori e formazioni pubbliche "del 15 maggio 2003, n. 755-IV, e successive modifiche.

Ai sensi della Sezione II delle Disposizioni finali della Legge, nel caso di una decisione di cambiare la propria giurisdizione, un'organizzazione religiosa notifica tale decisione all'organo esecutivo centrale che attua la politica statale nella sfera della religione, o alle amministrazioni regionali, di Kiev, delle città di Sebastopoli e della Repubblica Autonoma Crimea - il Consiglio dei ministri della Repubblica autonoma di Crimea, che rende questa decisione pubblicamente disponibile sul suo sito web ufficiale ( paragrafo 2 ); gli statuti (regolamenti) delle organizzazioni religiose devono essere resi conformi alla Legge entro un anno dalla sua entrata in vigore; prima che gli statuti (disposizioni) siano resi conformi alla Legge, le organizzazioni religiose sono guidate dalle disposizioni degli statuti esistenti (disposizioni) in una parte non contraria alla Legge (paragrafo 3 ).

I deputati del popolo ucraino ritengono che la legge "neutralizza la libertà religiosa e la pace interconfessionale in Ucraina, viola i diritti costituzionali e le libertà dei cittadini, il diritto alla libertà di opinione e di religione, in particolare il diritto di svolgere liberamente attività religiose ed è un intervento diretto dello stato nelle questioni ecclesiali". Gli autori della petizione affermano inoltre che durante l'esame e l'adozione della legge, la Verkhovna Rada dell'Ucraina ha violato la procedura di revisione e adozione delle leggi.

2. La Grande Sezione della Corte costituzionale dell'Ucraina, nel decidere se aprire un procedimento costituzionale in un caso in relazione alla decisione della Seconda Sezione dei giudici del Primo Senato della Corte costituzionale dell'Ucraina della decisione del 6 marzo 2019 di rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in questo caso, procede come segue.

2.1. Ai sensi dell'articolo 51, parte terza, della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", la presentazione costituzionale sulla costituzionalità di un atto (le sue disposizioni separate) specifica l'atto (le sue disposizioni specifiche), che deve essere verificato per la conformità con la Costituzione dell'Ucraina e le disposizioni specifiche della Costituzione dell'Ucraina è necessario verificare l'atto (le sue disposizioni separate), nonché la fondatezza delle accuse relative all'incostituzionalità dell'atto (le sue disposizioni separate).

I deputati del popolo ucraino, sostenendo che la legge era incompatibile con le parti uno , due , tre, articolo 35 , parti uno , cinque, articolo 36 , parti uno , quattro, articolo 37 della Costituzione dell'Ucraina, non specificavano quali delle sue disposizioni fossero incostituzionali.

Secondo l'oggetto del diritto alla presentazione costituzionale, la Legge non è conforme alla prima , seconda e terza sezione dell'articolo 35 della Costituzione dell'Ucraina perché stabilisce una procedura "onerosa e regolamentata" per la registrazione statale dello statuto (disposizione) di una comunità religiosa, un'organizzazione religiosa. Gli autori della petizione in realtà esprimono il loro disaccordo con la regolamentazione legale della procedura per la registrazione statale delle organizzazioni religiose con lo status di entità giuridica, il presupposto che sia impossibile attuare le disposizioni della Legge e dichiarano la propria opinione sulla regolamentazione legislativa delle attività delle organizzazioni religiose in Ucraina.

L'oggetto del diritto a una presentazione costituzionale stabilisce che la legge stabilisce l' obbligo per una comunità religiosa di notificare il cambiamento della sua subordinazione al pertinente organo centrale del potere esecutivo, di registrare una nuova formulazione dello statuto (disposizione) della comunità religiosa o di modifiche ad essa, nonché i requisiti per l'adozione di statuti (disposizioni) ) delle comunità religiose in conformità con la Legge pone "le organizzazioni religiose in svantaggio con altre associazioni di cittadini".

Come argomento di incoerenza della Legge con le parti del primo , quarto articolo 37 della Costituzione dell'Ucraina, i Deputati dell'Ucraina danno una propria interpretazione delle disposizioni del paragrafo 3 della sezione II "Disposizioni finali" della Legge, affermando che secondo loro gli statuti (disposizioni) delle organizzazioni religiose che non saranno conformi alla Legge saranno considerati non validi. Tuttavia, il paragrafo 3 della Sezione II "Disposizioni finali" della Legge afferma che prima di rendere gli statuti (disposizioni) conformi alla Legge, le organizzazioni religiose sono guidate dalle disposizioni degli statuti esistenti (disposizioni) in una parte che non è contraria alla Legge.

L'analisi della presentazione costituzionale porta alla conclusione che, dimostrando la sua posizione sull'incoerenza della legge con le parti del primo , secondo , terzo articolo 35 , parti uno , cinque, articolo 36 , parti uno , quattro, articolo 37 della Costituzione dell'Ucraina, gli autori della richiesta citano le norme della legge fondamentale , disposizioni di legge, atti internazionali, dichiarano le posizioni giuridiche della Corte costituzionale ucraina, le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo. Tuttavia, citando le disposizioni della Costituzione dell'Ucraina, le disposizioni delle leggi dell'Ucraina, il contenuto delle decisioni della Corte costituzionale dell'Ucraina e della Corte europea dei diritti dell'uomo, il riferimento all'incoerenza della legge con gli atti internazionali senza dimostrare l'incoerenza della Costituzione dell'Ucraina con le disposizioni contestate della legge dell'Ucraina non è giustificata per le accuse della loro incostituzionalità 21 dicembre 2017, n. 13-a / 2017 , le decisioni della Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina, del 24 maggio 2018, n. 23-a / 2018 , del 24 maggio 2018, n. 24-a / 2 018 , datata 31 maggio 2018, n. 27-y / 2018 , datata 7 giugno 2018, n. 34-y / 2018 ).

2.2. Gli autori della petizione sostengono che la legge è stata adottata in violazione dei requisiti della seconda parte dell'articolo 6 , seconda parte dell'articolo 19 , seconda parte , terzo articolo 84 , terza parte dell'articolo 88 della Costituzione dell'Ucraina.

La tesi costituzionale affermava che al momento dell'adozione della legge c'erano fatti di voto non personale dei deputati popolari ucraini - alcuni deputati popolari ucraini hanno votato per assenza dalla sessione plenaria dei colleghi. Nell'affermare una violazione della procedura costituzionale per la revisione e l'adozione di una legge, l'autore della richiesta deve giustificare tale violazione: in primo luogo, riguarda precisamente i requisiti procedurali costituzionali; in secondo luogo, è sistematico, scortese e influisce materialmente sull'esito finale della sua adozione (sentenza della Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina n. 72-u / 2018 del 22 novembre 2018 ). Tuttavia, i deputati del popolo ucraino non hanno avanzato argomentazioni sull'aspetto di tali questioni, il che indica che non vi è alcuna giustificazione delle accuse relative all'incostituzionalità della legge.

L'argomento del diritto a una presentazione costituzionale non ha corroborato le accuse relative all'incostituzionalità della legge e pertanto non ha soddisfatto i requisiti dell'articolo 51, parte terza, della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina". Questo è il motivo per cui si rifiuta di aprire un procedimento costituzionale in una causa ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 3 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - l'incoerenza della presentazione costituzionale con i requisiti previsti da questa legge.

2.3. Deputati popolari ucraini, relativi a violazioni della procedura costituzionale per l'adozione della legge , indicano violazioni dei requisiti degli articoli 27 , 48 , 78 , 102 , 107 , 112 , 114 del regolamento Verkhovna Rada dell'Ucraina, approvato dalla legge dell'Ucraina "Sul regolamento Verkhovna Rada dell'Ucraina" del 10 febbraio 2010 N. 1861-VI modificato, presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina.

Secondo la legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", i poteri della Corte costituzionale dell'Ucraina non appartengono alla questione della valutazione di azioni o omissioni del Presidente della Verkhovna Rada dell'Ucraina.

Inoltre, "la Corte costituzionale ucraina non ha l'autorità di prendere in considerazione possibili violazioni del regolamento interno della Verkhovna Rada dell'Ucraina" ( paragrafo 3, comma 3.5, paragrafo 3, del ragionamento del decreto della Corte costituzionale dell'Ucraina del 18 febbraio 2004 n. 18-y / 2004).

Questo è un motivo per rifiutare di aprire un procedimento costituzionale in una causa ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - inadeguatezza ai poteri della Corte costituzionale dell'Ucraina su questioni sollevate nella presentazione costituzionale.

Viste le disposizioni degli articoli 147 , 150 , 153 della Costituzione dell'Ucraina, ai sensi degli articoli 7 , 32 , 35 , 51 , 52 , 62 , 66 , 86 della legge dell'Ucraina "Sulla Corte costituzionale dell'Ucraina", ai sensi del § 45 , § 52 delle Regole della Corte costituzionale La Grande Camera della Corte costituzionale dell'Ucraina

 

ha deciso:

 

1. Rifiutare di aprire un procedimento costituzionale nel caso della presentazione costituzionale di 47 deputati del popolo ucraino sul rispetto della Costituzione dell'Ucraina (costituzionalità) della legge ucraina "Sulle modifiche a determinate leggi ucraine sulla soggettività delle organizzazioni religiose e le procedure per la registrazione statale delle organizzazioni religiose con status di entità giuridica" di 17 gennaio 2019 numero 2673-VIII sotto i paragrafi 2 , 3 dell'articolo 62 della legge dell'Ucraina "sulla Corte costituzionale dell'Ucraina" - non appartenenti alla Corte costituzionale dell'Ucraina conta per ushenyh nella petizione costituzionale; incoerenza della presentazione costituzionale con i requisiti previsti da questa legge.

2. La decisione è definitiva.

 

LA GRANDE CORTE
LA CORTE COSTITUZIONALE DELL'UCRAINA