Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O BOHOSLOVECKÝCH FAKULTÁCH

(Zákon, 163/1990 Sb. ze dne 3. května 1990)


Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Článek I

 

§ 1

(1) Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích se začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

(2) Obnovuje se Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, která se začleňuje do Univerzity Palackého v Olomouci.

(3) Zřizuje se Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, která se začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislavě.

(4) Zřizuje se Řeckokatolická bohoslovecká fakulta, která se začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

 

§ 2

(1) Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze se pod názvem Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

(2) Slovenská evangelická bohoslovecká fakulta v Bratislavě se pod názvem Evangelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského začleňuje do Univerzity Komenského v Bratislavě.

 

§ 3

Husova československá bohoslovecká fakulta v Praze se pod názvem Husitská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy začleňuje do Univerzity Karlovy v Praze.

 

§ 4

Pravoslavná bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Prešově se pod názvem Pravoslavná bohoslovecká fakulta Univerzity P. J. Šafárika začleňuje do Univerzity P. J. Šafárika v Košicích.

 

Článek II

Zrušují se

1. § 104 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách;

2. § 33 a 34 zákona č. 58/1950 Sb., o vysokých školách;

3. vládní nařízení č. 112/1950 Sb., o bohosloveckých fakultách.

 

Článek III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Havel v.r.

Dubček v.r.

Čalfa v.r.