Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O IZMJENI UREDBE O OSNIVANJU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA I UREDA KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

(Uredba n. 3092, Zagreb, 5. prosinca 2013, Narodne Novine, Službeni list Republike Hrvatske)

 

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/2002 i 73/2013), te članka 26. i članka 27. stavaka 2. i 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/2011), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 2013. godine donijela

 

Članak 1.

U Uredbi o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (»Narodne novine«, broj 126/2013) mijenja se tablica: »Okvirni broj državnih službenika u Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama«.

Nova tablica okvirnog broja državnih službenika u Uredu Komisije za odnose s vjerskim zajednicama u prilogu je ove Uredbe i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Privremeni ravnatelj Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda, uz prethodnu suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

 

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 022-03/13-03/137

Urbroj: 50301-09/09-13-2

 

Zagreb, 5. prosinca 2013.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

 

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U UREDU KOMISIJE ZA ODNOSE S VJERSKIM ZAJEDNICAMA

 

Redni broj                                                           Broj izvršitelja

1.                               ravnatelj Ureda                1

2.                              državni službenik             2

Ukupno                                                                3