Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ZÁKON Č. 588/1992 SB.
ČESKÉ NÁRODNÍ RADY O DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY

 

zpet na puvodni stranku

 

Schváleno (Vydáno): 24.11.1992
Účinnost od: 01.01.1993
Uveřejněno v č. 117/1992 Sbírky zákonů na straně 3500

 

§ 43

Dovoz zboží

(5) Zboží z dovozu je osvobozeno od daně, pokud se na něj vztahuje osvobození od cla. Od daně je osvobozena lidská krev a její složky k přímému klinickému využití, lidské orgány a mateřské mléko. U vráceného českého zboží přizná celní úřad nárok na osvobození od daně pouze osobě, která předmětné zboží vyvezla. Toto ustanovení se nevztahuje na dovezené zboží, které je osvobozeno od cla v rámci všeobecného systému celních preferencí.