Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

O osvobození zboží od dovozního cla

Vyhláška MF č. 93/1993 Sb.  (§ 122)

a vyhláška MF č. 136/1998

Díl třicátý třetí

Náboženské předměty

§ 122

Od cla jsou osvobozeny náboženské předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.

 

Vyhláška č. 136/1998 Sb.

Ministerstva financí

o osvobození zboží od dovozního cla

 

Schváleno (Vydáno): 04.06.1998

Účinnost od: 01.07.1998

Zrušila platnost dosavadní vyhlášky č. 93/1993 Sb.

 

HLAVA XXXVI

LITURGICKÉ PŘEDMĚTY

 

§ 118

Od cla jsou osvobozeny liturgické předměty používané při výkonu bohoslužby, dovážené pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů a kongregací.