Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІНИ ДО СТАТТІ 266 ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ ЩОДО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 29, ст.263)

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Підпункт 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) доповнити підпунктом "и" такого змісту:

"и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність".

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.

 

2. Кабінету Міністрів України в місячний термін з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування у місячний термін з дня опублікування цього Закону переглянути рішення щодо встановлення на 2015 рік податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) для об’єктів нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій.

 

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

 

м. Київ

14 травня 2015 року

№ 420-VIII