Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ ЩОДО ЗАСНУВАННЯ РЕЛІГІЙНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 31, ст.294)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

 

Верховна Рада України постановляє:

 

I. Внести зміни до таких законів України

 

1. У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 21, ст. 84; 2011 р., № 6, ст. 41; 2013 р., № 23, ст. 218):

1) у статті 6:

абзац шостий доповнити словами "(крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)";

абзац сьомий після слова "науковий" доповнити словами "а також", а після слів "характер освіти" - словами "(крім навчальних закладів, заснованих релігійними організаціями)";

2) частину першу статті 18 після слів "незалежно від форм власності" доповнити словами "у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".

 

2. Абзац третій частини першої статті 20 Закону України "Про професійно-технічну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 32, ст. 215) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".

 

3. Частину четверту статті 11 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 28, ст. 230) доповнити реченням такого змісту: "Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) загальноосвітніх навчальних закладів".

 

4. Абзац четвертий частини четвертої статті 14 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 46, ст. 393) доповнити словами "у тому числі релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".

 

5. У Законі України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):

1) частину шосту статті 11 доповнити абзацом другим такого змісту:

"У дошкільних навчальних закладах допускається діяльність релігійних організацій за умови, що вони є засновниками такого дошкільного навчального закладу";

2) частину третю статті 16 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Релігійні організації, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, можуть бути засновниками (власниками) дошкільних навчальних закладів".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

 

6. Пункт 3 частини першої статті 31 Закону України "Про вищу освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2014 р., № 37-38, ст. 2004) доповнити словами "у тому числі релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку".

 

II. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через місяць з дня набрання чинності цим Законом.

 

2. Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;

забезпечити набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами одночасно з введенням в дію цього Закону.

 

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

 

м. Київ

2 червня 2015 року

№ 498-VIII