Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

НА ОСНОВУ ЗАКОНА О ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 36/06) И ПРАВИЛНИКА О САДРЖИНИ И НАЧИНУ

 

Министарство Вера и Дијаспоре, 2011 година

 

вођења Регистра цркава и верских заједница („Службени гласник РС“, бр. 64/06), признат је правни субјективитет следећим црквама и верским заједницама:

- Српској Православној цркви

- Римокатоличкој цркви

- Словачкој евангеличкој цркви а.в.

- Реформатској хришћанској цркви

- Евангеличкој хришћанској цркви а.в.

- Јеврејској заједници

- Исламској заједници

- Епархији Румунске православне цркве Дакија Феликс са седиштем у Дети (Румунија) и административним седиштем у Вршцу

 

На основу донетих Решења о упису у Регистар цркава и верских заједница уписане су:

- Хришћанска адвентистичка црква

- Евангеличка методистичка црква

- Црква Исуса Христа светаца последњих дана

- Еванђеоска црква у Србији

- Црква Христова љубав

- Христова духовна црква

- Савез Хришћанских баптистичких цркава у Србији

- Хришћанска Назаренска верска заједница

- Црква Божја у Србији

- Протестантска хришћанска заједница у Србији

- Христова црква браће у Србији

- Слободна црква Београд

- Јеховини сведоци – Хришћанска верска заједница

- Заветна црква Сион

- Унија реформног покрета адвентиста седмог дана

- Протестантска еванђеоска црква „Духовни центар“

- Христова Јеванђеоска Црква