Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

"USUKOONDISTE PÕHIMÄÄRUSE" KINNITAMISE KOHTA" KEHTIVUSE KAOTAMISE KOHTA

Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 22.aprilli 1977.a. seadluse, RT 1990, 1, 14

 

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidium otsustab:

1. Lugeda kehtivuse kaotanuks Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 22. aprilli 1977. a. seadlus ""Usukoondiste põhimääruse" kinnitamise kohta".
2. Laiendada ajutiselt Eesti NSV 18. mai 1989. a. seaduse "Kodanike ühenduste kohta" kehtivust usuühingutele ja nende liitudele.
3. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu teadus-, haridus- ja kultuurikomisjonil koostöös Eesti Kirikute Nõukoguga koostada Eesti Vabariigi religiooniseaduse eelnõu.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RüütelTallinn, 21 juunil 1990.