Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

GROZĪJUMI LIKUMĀ "PAR ĪPAŠUMU ATDOŠANU RELIĢISKAJĀM ORGANIZĀCIJĀM"

(Rīgā 2000.gada 27.oktobrī)

(spēkā ar 2000.gada 10.novembri)

 

Izdarīt likumā "Par īpašumu atdošanu reliģiskajām organizācijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1992, 22./23.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 2., 23.nr.) šādus grozījumus:

 

1. 6.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus "Tieslietu ministrijas Reliģijas lietu nodaļas" ar vārdiem "Reliģisko lietu pārvaldes";

aizstāt trešajā daļā vārdus "Reliģijas lietu nodaļas" ar vārdiem "Reliģisko lietu pārvaldes".

2. Aizstāt 15.pantā vārdus "Reliģijas lietu departamenta" ar vārdiem "Reliģisko lietu pārvaldes".

 

Likums Saeimā pieņemts

2000.gada 19.oktobrī.

 

Valsts prezidentes vietā

Saeimas priekšsēdētājs J.Straume