Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRETUL-LEGE NR. 1/1989 PRIVIND ABROGAREA UNOR LEGI, DECRETE ȘI ALTE ACTE NORMATIVE

(M.Of. al României, În vigoare de la 27 decembrie 1989)

 

Consiliul Frontului Salvării Naționale

decretează:

 

Articol unic. -

Sînt și rămîn abrogate următoarele legi, decrete și alte acte normative:
1. Toate decretele prin care s-au acordat titluri și ordine ale României lui Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena.
2. Legea nr. 5/1969 privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România.
3. Legea nr. 58/1974 privind sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.
4. Legea nr. 29/1977 privind normele de adresare în relațiile dintre cetățenii Republicii Socialiste România.
5. Legea nr. 22/1981 privind obligația activiștilor de partid, de stat și ai organizațiilor de masă și obștești, a cadrelor din conducerea unităților socialiste, a specialiștilor din agricultură, din alte domenii de activitate de a locui în localitățile în care își desfășoară activitatea.
6. Legea nr. 3/1982 privind participarea cu părți sociale a oamenilor muncii din unitățile economice de stat la constituirea fondului de dezvoltare economică. Restituirea părților sociale reținute pînă în prezent se va face eșalonat, începînd cu 1 ianuarie 1990, în următorii 3 ani.
7. Hotărîrea Marii Adunări Naționale nr. 5/1984 privind aprobarea Programului de alimentație științifică a populației.
8. Decretul nr. 770/1966 privind reglementarea întreruperii cursului sarcinii.
9. Decretul nr. 68/1976 privind schimbarea domiciliului din alte localități în orașe declarate potrivit legii orașe mari.
10. Decretul nr. 56/1978 privind organizarea Comisiei centrale de partid și de stat pentru sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale și a comisiilor locale de sistematizare.
11. Decretul nr. 98/1983 privind regimul aparatelor de multiplicat, materialelor necesare reproducerii scrierilor și al mașinilor de scris.
12. Următoarele articole din Codul penal:
- articolele 185-188 privind avortul;
- articolul 237 privind defăimarea unei organizații de stat sau obștești prin orice mijloace, în public.
13. Legea nr. 1/1985 privind autoconducerea, autogestiunea economico-financiară și autofinanțarea unităților administrativ-teritoriale.

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAȚIONALE

ION ILIESCU