Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Grozījumi Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.590

 

"Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība"

Izdoti saskaņā ar Seksuālās un reproduktīvās veselības likuma 5.panta otro daļu

Rīgā 2007.gada 23.oktobrī (prot. Nr.59 16.§)

 

Izdarīt Ministru kabineta 2003.gada 28.oktobra noteikumos Nr.590 "Grūtniecības pārtraukšanas organizatoriskā kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 153.nr.; 2006, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdu "norīkojums" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "nosūtījums" (attiecīgā locījumā).

2. Aizstāt 2.1.apakšpunktā skaitļus un vārdus "(11 nedēļām 6 dienām)" ar skaitļiem un vārdiem "(11 nedēļām 7 dienām)".

3. Aizstāt 2.2.apakšpunktā:

3.1. vārdus un skaitļus "līdz grūtniecības 22.nedēļai (21 nedēļai 6 dienām)" ar vārdiem un skaitļiem "līdz grūtniecības 24.nedēļai (23 nedēļām 7 dienām)";

3.2. skaitļus un vārdus "(11 nedēļām 6 dienām)" ar skaitļiem un vārdiem "(11 nedēļām 7 dienām)".

4. Aizstāt 5.punktā vārdu "slimnieka" ar vārdu "pacienta".

5. Izteikt 9.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.2. izsniedz nosūtījumu papildu izmeklēšanai pie ārsta (ģenētiķa), ja iespējami vai radušies augļa attīstības traucējumi."

6. Izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

"12. Ja sievietei iespējami vai radušies augļa attīstības traucējumi, konsiliju organizē ārsts (ģenētiķis). Šajā gadījumā konsilijā piedalās ārsts (ģenētiķis), ginekologs (dzemdību speciālists), kā arī ginekologs (dzemdību speciālists), kuram ir sertifikāts ultraskaņas izmeklēšanā dzemdniecībā un ginekoloģijā."

 

Ministru prezidents A.Kalvītis

Veselības ministrs V.Veldre