Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

OBWIESZCZENIE PREZESA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

(Dz.U. 1997 Nr 157 poz. 1040, z dnia 18 grudnia 1997 roku)

 

o utracie mocy obowiązującej art. 1 pkt 2, art. 1 pkt 5, art. 2 pkt 2, art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt 4 ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

 

Na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643) w związku z orzeczeniem Trybunłu Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 r. sygn. akt K. 26/96 ogłaszam utratęmocy obowiązującej następujących przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 139, poz. 646): art. 1 pkt 2 - w zakresie, w jakim uzależnia ochronę życia w fazie prenatalnej od decyzji ustawodawcy zwykłego; art. 1 pkt 5 - w zakresie dotyczącym art. 4a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 i z 1995 r. Nr 66, poz. 334); art. 2 pkt 2; art. 3 pkt 1 i art. 3 pkt. 4.

 

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997 roku, sygn. K. 26/96 zostało opublikowane w Orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Zbiór Urzędowy nr 2/1997, poz. 19.