Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

 

ĮSAKYMAS
DĖL NĖŠTUMO NUTRAUKIMO OPERACIJOS ATLIKIMO TVARKOS

(Vilnius,1994 m. sausio 28 d. Nr. 50)

 

Siekdamas mažinti nėštumo nutraukimo operacijų ir su jomis susijusių komplikacijų skaičių:
1. Nustatau nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarką (1 priedas).

2. Tvirtinu motinos ir vaisiaus sveikatai bei gyvybei grėsmingų ligų ir būsenų sąrašą (2 priedas).

3. Įsakymas įsigalioja, jį paskelbus „Valstybės žiniose“.

4. Nustatau, kad Lietuvos Respublikoje nebegalioja TSRS Sveikatos apsaugos ministerijos 1982.03.16 įsakymu Nr. 234 patvirtinta nėštumo nutraukimo operacijų atlikimo tvarka.

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
JURGIS BRĖDIKIS

 

Sveikatos apsaugos ministerijos
1994 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 50
1 priedas

 

NĖŠTUMO NUTRAUKIMO OPERACIJOS ATLIKIMO TVARKA

 

1. Nėštumo nutraukimas pagal moters pageidavimą.

1.1. Moteriai pageidaujant, leidžiama nutraukti nėštumą iki 12 savaičių, jei nėra šiai operacijai kontraindikacijų. Didesnį nei 12 sav. nėštumą leidžiama nutraukti, kai jis gresia moters gyvybei ir sveikatai (2 p.).

1.2. Kontraindikacijos nėštumui nutraukti:
ūmūs ir poūmiai genitalijų uždegimai;
ūmūs ir poūmiai kitos lokalizacijos uždegimai;
ūmios infekcinės ligos.
Nėštumo nutraukimo operaciją leidžiama atlikti tik išgydžius šias ligas.

1.3. Visais atvejais nėštumas gali būti nutraukiamas tik stacionaro ginekologijos skyriuje.

1.4. Dėl siuntimo į ginekologijos stacionarą moteris turi kreiptis į ambulatorinę pagalbą teikiantį gydytoją akušerį- ginekologą.

1.5. Iki išduodant siuntimą nėštumui nutraukti, būtina moteriai (pageidautina ir sutuoktiniui) paaiškinti apie nėštumo nutraukimo žalą moters sveikatai, fizinę ir moralinę žalą abiems sutuoktiniams. Šią informaciją pateikia siuntimą išduodantis gydytojas akušeris-ginekologas, o pirmojo nėštumo atveju – gydytojas kartu su moterų konsultacijos vedėju. Pageidautina, kad pokalbyje dalyvautų psichologas.

1.6. Nutraukiant nėštumą nepilnametėms iki 16 metų, būtinas, o nuo 16 iki 18 metų pageidautinas raštiškas sutikimas vieno iš tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų ar faktiškai jas auginančių asmenų. Sutikimą duodantis asmuo turi atvykti pats arba jo rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro.

1.7. Iki išduodant siuntimą nėštumui nutraukti, moterų konsultacijos gydytojas akušeris-ginekologas nustato nėštumo laiką ir išsiaiškina, ar nėra kontraindikacijų šiai operacijai.
Nėščiajai atliekami:
bendras kraujo tyrimas;
kraujo tyrimas dėl WAR;
tepinėlis iš gimdos kaklelio;
kraujo grupė ir Rh;
kraujo tyrimas dėl AIDS atliekamas, tik esant klinikiniams, epidemiologiniams simptomams, pacientei sutikus ar jai pageidaujant.
Esant indikacijoms, atliekami ir kiti klinikiniai laboratoriniai bei specialūs tyrimai.
Tyrimų duomenys įrašomi į ambulatorinę kortelę.

1.8. Siuntime nėštumui nutraukti (fNr. 028/y) turi būti pažymėta: nėštumo laikas, tyrimų rezultatai, o esant medicininėms indikacijoms susirgimas, dėl kurio gali būti nutraukiamas nėštumas.

1.9. Ginekologijos stacionare iki nėštumo nutraukimo operacijos moteris turi raštu pareikšti apie savo apsisprendimą nutraukti nėštumą.

1.10. Nėštumo nutraukimo operacijas atlieka stacionarų ginekologijos skyrių gydytojai akušeriai-ginekologai, o mikroabortus moterų konsultacijų, kuriose įrengtos operacinės, gydytojai akušeriai-ginekologai.

1.11. Ginekologijos stacionare turi būti užpildyta istorija (fNr. 003-1/a), į kurią įklijuojamas siuntimas ir moters raštiškas sutikimas nutraukti nėštumą.
Nėštumo nutraukimo operacijos registruojamos operacijų žurnale.

1.12. Nėštumo nutraukimo operacijos turi būti atliekamos tik nuskausminus.

1.13. Po pirmojo nėštumo nutraukimo operacijos, esant Rh(-), suleidžiamas antirezus D imunoglobulinas.

1.14. Apie moters išrašymo iš ginekologijos stacionaro laiką sprendžia gydytojas akušeris-ginekologas.

1.15. Po nėštumo nutraukimo operacijos gydytojas akušeris- ginekologas dirbančioms moterims gali išduoti nedarbingumo pažymėjimą ne ilgiau kaip 2 kalendorinėms dienoms. Esant komplikacijoms, nedarbingumo pažymėjimas tęsiamas taisyklėse nustatyta tvarka (žr. Nedarbingumo pažymėjimų davimo taisyklės 1991m. liepos 29 d.).

1.16. Savaiminio persileidimo ar nėštumo nutraukimo pagal medicinines indikacijas atvejais dirbančioms moterims išduodamas nedarbingumo pažymėjimas nuo pirmos nedarbingumo dienos (žr. Nedarbingumo pažymėjimų davimo taisyklės 1991 m. liepos 29 d.).

1.17. Po nėštumo nutraukimo operacijos stacionaro gydytojas akušeris-ginekologas privalo išsiųsti išrašą fNr. 027/a į moterų konsultaciją, išdavusią siuntimą.

1.18. Gydytojas akušeris-ginekologas, apžiūrėjęs pacientę ir įtaręs, kad jai galėjo būti atliktas kriminalinis abortas, skubiai informuoja įstaigos vadovą, o pastarasis prokuratūrą.

 

2. Kontraindikuotino nėštumo nutraukimas.

2.1. Jei dėl nėštumo motinos gyvybei ir sveikatai gresia pavojus, jis nutraukiamas, neatsižvelgiant į nėštumo laiką (Motinos ir vaisiaus sveikatai bei gyvybei grėsmingų ligų ir būsenų sąrašas 2 priede).
Nėštumas nutraukiamas tik atsiradus realiai grėsmei motinos sveikatai ir gyvybei. Rekomenduotina nėštumą nutraukti iki 12 nėštumo savaičių.

2.2. Grėsmingų motinos ir vaisiaus gyvybei bei sveikatai ligų ir būsenų atvejais fertilinio amžiaus moterys turi būti dispanserizuotos. Norinčios gimdyti moterys turi būti nuodugniai ištirtos prieš pastojant. Nėštumo planavimo, tęsimo, ilgalaikės kontracepcijos priemonių parinkimo, kai nėštumas kontraindikuotinas, klausimus sprendžia gydytojų komisija. Ji įvertina ir indikacijas nėštumui nutraukti.

2.3. Gydytojų komisijos veikia Vilniaus universitetinėje moterų klinikoje, Kauno medicinos akademijos akušerijos- ginekologijos klinikoje, Klaipėdos m. ligoninėje, Šiaulių ir Panevėžio respublikinėse ligoninėse.
Gydytojų komisijos pirmininku turi būti skiriamas akušeris- ginekologas. Be jo, į komisiją turi įeiti terapeutas, neuropatologas ir kviečiamas gydytojas specialistas pagal ligos profilį. Komisijos pirmininkas skiriamas, suderinus su perinatologijos centrų vadovais.
Su gydytojų komisijos sprendimu moteris supažindinama pasirašytinai. Gydytojų komisijos išvada dėl nėštumo nutraukimo pagal medicinines indikacijas turi būti patvirtinta komisijos narių ir jos pirmininko parašais bei gydymo įstaigos antspaudu. Išvada surašoma į dokumentą Nr. 27. Psichikos ar veneros ligų atvejais šis dokumentas perduodamas į akušerijos-ginekologijos stacionarą tiesiogiai.

2.4. Diagnozavus nesuderinamą su gyvybe vaisiaus apsigimimą, nėštumas gali būti nutraukiamas, tik išaiškinus moteriai (pageidautina ir sutuoktiniui) galimas priešlaikinio nėštumo nutraukimo pasekmes motinos sveikatai.

2.5. Ilgesnis nei 12 savaičių nėštumas pagal medicinines indikacijas nutraukiamas Vilniaus ir Kauno perinatologijos centruose.

2.6. Moterys nėštumui nutraukti pagal medicinines indikacijas vežamos respublikinių ligoninių transportu.

 

3. Visais atvejais nėštumui nutraukti būtinas moters (pageidautinas ir sutuoktinio) sutikimas.

 

4. Kontraindikuotino nėštumo nutraukimo operacijos atliekamos nemokamai, kitais atvejais yra apmokamos pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytus įkainius.

Pastaba. Nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos privalo laikytis ir privačia praktika besiverčiantys gydytojai akušeriai- ginekologai.

 

MOTINOS IR VAIKO SVEIKATOS APSAUGOS
SKYRIAUS VIRŠININKĖ
V. VAINAUSKIENĖ

 

Sveikatos apsaugos ministerijos
1994 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 50
2 priedas

 

LIGOS IR BŪSENOS, KURIOS GALI BŪTI GRĖSMINGOS NĖŠČIOS MOTERS IR VAISIAUS GYVYBEI BEI SVEIKATAI

 

Eil. Nr

IX Tarptautinės ligų klasifikacijos rubrika

Liga arba būsena

Susirgimo forma, stadija, laipsnis

Pastabos

I. Infekcinės ir parazitinės ligos

1.

1.056

Raudonukė ir kontaktas

 

Serologiškai patvirtinus, su ja nutraukiamas iki 16 nėštumo sav.

2.

1.130

Toksoplazmozė

 

Pirmi 3 nėštumo mėn., atsiradus IgM klasės antikūnams

3.

771.1

Citomegalo virusinė infekcija

 

 

4.

 

ŽIV infekcija

 

 

5.

 

AIDS

 

 

II. Augliai

1.

140-184

Visų lokalizacijų piktybiniai augliai

 

 

III. Endokrininės ligos

1.

242.0-9

Tireotoksikozė

Sunkios formos

 

2.

243, 244

Įgimta ir įgyta hipotireozė

Nekompensuota

 

3.

250. 0-0

Abiejų sutuoktinių cukrinis diabetas, diabetinė proliferuojanti retinopatija ir nefropatija

 

 

 

252.0

Hiperparatireozė

 

 

 

252.1

Hipoparatireozė

 

 

 

255.0,1

Antinksčių ligos

 

 

 

3-6

Kušingo ligos spindulinis ir medikamentinis gydymas

 

 

4.

277.3

Amiloidozė

Aktyvi fazė arba pastebimi liekamieji reiškiniai po specifinio gydymo

 

IV. Kraujo ir kraujodaros organų ligos

1.

284.0.8.9 2870-8

Aplastinė anemija Purpura ir kitos hemoraginės būklės

Dažnai recidyvuojantys arba sunkios formos

 

V. Psichikos sutrikimai

1.

295

Šizofreninės psichozės

 

 

2.

303

Lėtinis alkoholizmas

 

 

3.

304

Toksikomanija, narkomanija

 

 

4.

317-319

Protinis atsilikimas

Vidutinio sunkumo ir sunkus

 

VI. Jutimo organų ir nervų sistemos ligos.Uždegiminės CNS ligos

1.

323

Encefalitas, mielitas ir encefalomielitas

 

 

 

123.1

Cisticerkozė

 

 

2.

330.0

Paveldimos ir degeneracininės CNS ligos

 

 

 

331.0

Alcheimerio liga, Piko liga

 

 

 

333

Ekstrapiramidinės sistemos ligos

 

 

 

334

Fridreicho ataksija

 

 

 

335.1,2

Spinalinė raumenų atrofija, pirminė smegenėlių degeneracija

 

 

3.

340

Išsėtinė sklerozė

Visų formų

 

 

341

Kitos demielinizuojančios CNS ligos

 

 

4.

347

Katapleksija ir narkolepsija

 

 

5.

357

Uždegiminė ir toksinė neuropatija

Visų formų

 

6.

359.0-9

Raumenų distrofijos ir kitų rūšių miopatijos

 

 

7.

361.0-9

Šviežias tinklainės atšokimas

 

 

8.

363.0-2

Aktyvūs chorioretinaliniai uždegimai

 

 

9.

364.0-3

Rainelės ir krumplyno uždegimai

 

 

10.

743.2

Įgimta glaukoma

Visų stadijų

 

11.

369.0,1,2

Aklumas arba ryškus abiejų akių regos sumažėjimas (žemiau 0.05)

 

 

12.

370,371

Ragenos opa, virusinis keratitas

Sunkių formų

 

13.

377.3

Regos nervo neuritas

 

 

14.

 

Po keratomijos operacijos, po kiaurinės keratoplastikos, po kiaurinių akies sužeidimų, jei yra išlikęs regėjimas

 

 

VII. Kraujotakos sistemos ligos

1.

390, 391

Reumatas

II-III laipsnis, aktyvi fazė

 

2.

 

Infekcinis endokarditas (sepsis lenta)

 

 

3.

422

Difūzinis miokarditas

 

 

4.

427,3,4,5

Širdies ritmo sutrikimai (prieširdžių virpėjimas ir plazdėjimas, dažnos prieširdinės, nodalinės ir skilvelinės paroksizminės tachikardijos bei WPW sindromas su sunkiais paroksizminės tachikardijos epizodais)

 

 

5.

394,395, 396,397

Įgytos širdies ydos:

 

 

5.1.

 

Mitralinio vožtuvo nepakankamumas: a) kai žymi kraujo regurgitacija pro pažeistą vožtuvą b) kai smarkiai padidėjęs kairysis prieširdis c) kai yra kairio skilvelio ar totalinio širdies nepakankamumo požymiai d) kai yra žymi hipertenzija mažajame kraujo apytakos rate

 

 

5.2.

 

Žymaus laipsnio mitralinė stenozė ar kombinuota mitralinė yda, vyraujant angos stenozei (kai angos plotas mažesnis nei 1.2 cm2)

 

 

5.3.

 

Kombinuota mitralinė-aortinė

yda

 

5.4.

 

Triburio vožtuvo ydos: a) kai žymi regurgitacija pro pažeistą vožtuvą (III-IV ryškūs periferiniai požymiai, didelė arterinio kraujospūdžio pulsinė amplitudė, koronarinis nepakankamumas b) kai yra kairio skilvelio totalinio širdies nepakankamumo požymiai c) esant žymiai kairiojo skilvelio hipertenzijai

F CI) ar

 

5.5.

 

Aortos angos stenozė II st. (sprendžiant individualiai III-IV F C1)

ir

 

6.

755, 746, 747

Įgimtos širdies ydos:

 

 

6.1.

 

Įgimtos širdies ydos esant cianozei

 

 

6.2.

 

Prieširdžių pertvaros defektas, skilvelių pertvaros defektas, atviras Botalo latakas (II-III st.)

 

 

6.3.

 

Plautinio kamieno stenozė (II-III st.)

 

 

6.4.

 

Aortos koarktacija (II-III st.)

 

 

7.

420,421, 423

Konstrikciniai perikarditai (ūmūs, poūmiai ir lėtiniai)

 

 

8.

401-405

Hipertoninė liga (II-III st.)

 

 

9.

410-414

Išeminė širdies liga (II-III-IV FCL)

 

 

10.

441-442

Aortos aneurizma

 

 

11.

444

Arterijų embolija ir trombozė

 

 

12.

415,417, 428

Plautinė širdis

 

 

13.

747

Kitos įgimtos kraujotakos sistemos anomalijos, pirminė plautinė hipertenzija

 

 

14.

15.1, 42.2, 43.3

Po mitralinės komisūrotomijos atsiradus restenozei, plaučių hipertenzijai, po protezavimo, a. pulmonalis embolijos. Po vožtuvų implantacijos, ilgą laiką vartojant antikoaguliantus (kumarino derivatus)

 

 

15.

 

Kardiomiopatijos (dilatacinė, hipertrofinė, restrikcinė)

 

 

16.

430

Subarachnoidinis kraujo išsiliejimas

 

 

 

431

Intracerebrinė hemoragija

 

 

17.

428

Širdies veiklos nepakankamumas

III-IV laipsnis (pagal NYHA)

 

VIII. Kvėpavimo organų ligos

1.

478,7

Gerklų stenozė

 

 

2.

493

Bronchinė astma

Sunki

 

3.

494

Bronchektazinė liga

Sunki

 

4.

510-514

Plaučių ir pleuros ligos, esant plaučių-širdies nepakankamumui, vidaus organų amiloidozei

 

 

5.

519.1

Trachėjos ir bronchų stenozė

 

 

IX. Virškinimo sistemos ligos

1.

530.3

Stemplės susiaurėjimas ir stenozė bužuojant

Nepagydomi

 

2.

542.8

Dirbtinė stemplė

 

 

3.

531-534

Skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligė

Su dekompensuota ir subkompensuota stenoze

 

4.

550-553

Pilvo sienos išvarža

Didelė

 

5.

555

Pirminiai lėtiniai neinfekciniai enteritai

Sunkūs

 

6.

556

Opinis nespecifinis kolitas

Sunkus

 

7.

564.2

Porezekciniai sindromai Dampingo sindromas, porezekcinė anemija, privedamosios kilpos sindromas

Sunkus ir vidutinio sunkumo

 

8.

579.0-9

Malabsorbcijos sindromas

 

 

9.

571.0-9

Lėtinės kepenų ligos ir cirozė Abiejų sutuoktinių Žilbero sindromas

Išskyrus nedidelę hepatosteatozę ir persistuojantį HBsAg(-) hepatitą

 

10.

 

Ūmi geltonoji kepenų atrofija

 

 

11.

 

Dubin-Johnson sindromas

 

 

12.

 

Rotor sindromas

 

 

13.

 

Vilsono liga

 

 

14.

574

Tulžies pūslės akmenligė

Lėtinė, dažnai paūmėjanti

 

15.

576.1

Lėtinis cholangitas

recidyvuojantis

 

16.

577.1

Lėtinis pankreatitas

Sunkus

Esant vidutinio sunkumo formai sprendžiama individualiai

17.

 

Mukoviscidozė (kasos fibrozė)

 

 

X. Urogenitalinės sistemos ligos

1.

580,581, 582 583

Ūminis progresuojantis glomerulonefritas Lėtinis glomerulonefritas, kai sunkiai koreguojama arterine hipertenzija

 

 

2.

584,585, 586

Bet kurios etiologijos sunkus ūminis inkstų nepakankamumas

I-II-III laipsniai

 

3.

590

Ūminis ir lėtinis pielonefritas, kai kartu yra ir sunkus ūminis arba lėtinis inkstų nepakankamumas

I-II-III laipsniai

 

4.

593

Inkstų amiloidozė, kai kartu yra lėtinis inkstų nepakankamumas

I-II-III laipsniai

 

XI. Nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio periodo komplikacijos

1.

642.4-9

Nėščiųjų toksikozė, nepagydoma stacionare Ūmi riebalinė hepatozė

 

 

2.

643.1

Nesiliaujantis nėščiųjų vėmimas, nepagydomas stacionare

 

 

3.

181

Chorionkarcinoma

 

 

XII. Odos ir poodinės ląstelienos ligos

1.

694.4

Paprastoji pūslinė

 

 

XIII. Kaulų-raumenų sistemos ir jungiamojo audinio ligos

1.

710.0.1

Difūzinės jungiamojo audinio ligos

 

 

2.

714

Reumatoidinis artritas ir kitos uždegiminės sąnarių ligos

 

 

3.

720.0

Ankilozinis spondiloartritas

 

 

4.

732.0-9

Osteochondropatijos

 

 

XIV. Įgimtos anomalijos

1.

740-759

Pakartotiniai vaikų gimimai su to paties vystymosi ydomis

 

Tik nustačius tipo vystymosi anomalijas

2.

758.0-9

Anksčiau gimęs vaikas turėjo chromosominių anomalijų

 

Tik nustačius vaisiaus chromosominę anomaliją

3.

 

Vieno iš sutuoktinių dominantiniu būdu paveldimos ligos su aukštu penetrantiškumo laipsniu

 

Jei nėra prenatalinės diagnostikos būdų arba jei nustatyta vaisiaus patologija

XV. Paveldimos ligos

1.

270-279

Sutuoktinių monogenetinių ligų heterozigotinis nešiojimas(amino rūgščių, angliavandenių, glikolipidų, glikoproteidų apykaitos sutrikimai)

 

Nustačius vaisiaus patologiją arba jei ligos paveldėjimo tikimybė ir nėra ištyrimo galimybės

2.

286.0-9

Anksčiau gimę vaikai turėjo paveldimų anomalijų, susijusių su lytimi (hemofilija, Diušeno tipo miopatija ir kt.)

 

Jei vaisiaus vyriška lytis nustatyta prenatalinės diagnostikos metodais

XVI. Fiziologinės būsenos

1.

 

Po operacijos, pašalinus gyvybiškai svarbų organą(plautį ar jo dalį ir kt.)

 

 

2.

 

Moters organizmo fiziologinis nebrandumas (13 m. ir jaunesnės)

 

 

3.

 

Vėlyvas amžius reprodukcijai (49 m. ir vyresnės)

 

Radus chromosominę patologiją

4.

 

Po jonizuojančio apšvitinimo

 

Dozės>10 R

______________

 

 

 

 

THE MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA,

ON PROCEDURES FOR PERFORMING A SURGICAL TERMINATION OF PREGNANCY

(Vilnius, order no. 50 of 28 january 1994)

 

ON PROCEDURES FOR PERFORMING A SURGICAL TERMINATION OF PREGNANCY

Seeking to reduce the number of surgical terminations of pregnancy and the complications associated with them:

1. I do hereby establish procedures for the performance of surgical terminations of pregnancy (Annex No. 1).

2. I do hereby approve a list of diseases and conditions that are harmful to the health and life of the mother and the fetus (Annex No. 2).

3. This Order shall come into effect upon its publication in the "Valstybės žinios" Official Gazette.

4. I do hereby establish that the procedures for surgical terminations of pregnancy approved by order No. 234 of 03-16-1982 of the Ministry of Health of the USSR shall no longer be in effect in the Republic of Lithuania.

MINISTER OF HEALTH 
JURGIS BRĖDIKIS


Annex No. 1 t
Order No. 50 of January 28, 1994
of the Ministry of Health

 

PROCEDURES FOR SURGICAL TERMINATION OF PREGNANCY
   

1. Termination of pregnancy upon a woman's request.

1.1. Pregnancy may be terminated upon a woman's request up to 12 weeks, provided there are no contraindications to this surgery. Termination of a pregnancy beyond 12 weeks is permitted in cases when the pregnancy threatens the life and health of the woman (Item 2).

1.2. Contraindications to termination of pregnancy:
acute and subacute inflammation of the genitalia;
acute and subacute inflammation in other locations;
acute infectious diseases.
Surgical termination of a pregnancy is permitted only after the aforementioned diseases have been treated.

1.3. In all cases, termination of pregnancy may only be performed at an inpatient gynecology department.

1.4. Women must consult an obstetrician-gynecologist providing outpatient therapy for a referral to an inpatient gynecology department.

1.5. The potential harm to a woman's health caused by the termination of pregnancy, as well as the physical and moral damage to both spouses must be explained to the woman (and preferably her spouse) before issuing a referral for termination of pregnancy. This information must be provided by the obstetrician-gynecologist issuing the referral and, in the case of a first pregnancy, by the physician together with the Head of a Women's Consultation Centre. Participation in the conversation by a psychologist is desirable.

1.6. The written consent of one of the parents, foster parents, guardians, caregivers, or persons actually raising the child is mandatory in cases of a termination of pregnancy to be performed on a minor girl under the age of 16, and in the case of girls from the age of 16 to 18, the aforementioned consent is desirable. The person giving consent must present him/herself in person or his/her written consent must be certified by a notary.

1.7. A Women's Consultation Centre obstetrician-gynecologist shall establish the length of pregnancy and verify that there are no contraindications to this surgery before issuing a referral for termination of pregnancy.
The following tests shall be performed for pregnant women:
general blood test;
WaR blood test;
cervical smear;
blood type and Rh test;
a blood test for AIDS shall be performed only in the presence of clinical and epidemiological symptoms, and with the patient's consent or at her request.
Other clinical, laboratory or special tests shall be conducted in the presence of indications.
Data obtained by means of these tests must be included on the out-patient card.

1.8. The following information must be included in the referral for termination of pregnancy (Form No. 028/y): duration of pregnancy, test results and, in the presence of medical indications, the condition due to which the pregnancy may be terminated.

1.9. Women must express their decision to terminate the pregnancy in writing at a gynecology inpatient department prior to the surgical termination of a pregnancy.

1.10. Surgical terminations of pregnancy shall be performed by obstetricians-gynecologists of gynecology inpatient departments, while micro abortions shall be performed by obstetricians-gynecologists at Women's Consultation Centers with equipped surgery rooms.

1.11. A medical history (Form No. 003-1/a) must be completed at the gynecology inpatient department, into which the referral for termination of pregnancy and the woman's written consent to termination of pregnancy must be included.
Surgical terminations of pregnancy shall be registered in the surgery records.

1.12. Surgical terminations of pregnancy must only be performed under anesthesia.

1.13. Anti-rhesus D immunoglobulin shall be administered after the surgical termination of a first pregnancy.

1.14. The time of a woman's discharge from a gynecology inpatient department shall be determined by the obstetrician-gynecologist.

1.15. An obstetrician-gynecologist may issue a disability certificate to working women for a period not exceeding 2 calendar days following the surgical termination of pregnancy. In the event of complications, the validity period of the disability certificate shall be extended in accordance with procedures established by regulations (see Regulations for the Issuance of Disability Certificates of July 29, 1991).

1.16. In case of a spontaneous abortion or termination of pregnancy for medical reasons, a disability certificate shall be issued to working women starting from the first day of incapacity for work (see Regulations for the Issuance of Disability Certificates of July 29, 1991).

1.17. Following a surgical termination of pregnancy, an inpatient obstetrician-gynecologist must send an extract Form No. 027/a to the referring Women's Consultation Centre.

1.18. Obstetrician-gynecologists who, based on an examination of a patient, suspect that a criminal abortion may have been performed must immediately inform the Head of the institution and the latter must inform the public prosecutor's office.

 

2. Termination of a contraindicated pregnancy.

2.1. If a pregnancy poses a threat to the life and health of a mother it shall be terminated irrespective of the duration of pregnancy (List of diseases and conditions that are harmful to the health and life of the mother and the fetus in Annex 2).
A pregnancy may be terminated only in the event of an actual threat to the mother's health and life. Termination of pregnancy up to the twelfth week of pregnancy is recommended.

2.2. In the event of a disease or condition posing a threat to the health or life of a mother or fetus, women of childbearing age must be registered for follow-up care. Women seeking to give birth must be thoroughly examined before becoming pregnant. A medical board shall decide on issues regarding planning and continuation of pregnancy and the selection of long-term contraceptive methods in the event of a contraindicated pregnancy. It shall also evaluate the indications for the termination of a pregnancy.

2.3. Medical commissions shall operate at the Vilnius University Women's Clinic, the Kaunas Medical Academy Clinic for Obstetrics and Gynecology, the Klaipėda City Hospital, and the Šiauliai and Panevėžys Republican hospitals.
An obstetrician-gynecologist must be designated as the chairperson of the medical commission. In addition, the commission must consist of a therapist and a neurologist, and a physician specializing in the profile of the disease must be invited to the board. The appointment of a chairperson of the commission must be coordinated with the heads of the perinatology centers.
Women must be familiarized with the decision adopted by the medical commission and affirm this under signature. Conclusions of a medical commission concerning termination of pregnancy for medical reasons must be certified by the signatures of the members of the commission, its chairperson, and the seal of the medical institution. The conclusion shall be recorded in Document No. 27. In cases of mental or venereal diseases, this document shall be sent directly to an obstetrics-gynecology inpatient department.

2.4. Upon diagnosis of fetal abnormalities incompatible with life, the pregnancy may be terminated only after the possible effects on the mother's health of a premature termination of pregnancy are explained to the woman (and preferably to her spouse as well).

2.5. The termination of a pregnancy exceeding 12 weeks' duration for medical reasons shall be conducted at the Vilnius and Kaunas perinatology centers.

2.6. Women shall be transported for terminations of pregnancy for medical reasons by means of vehicles belonging to republican hospitals.

 

3. The consent of a woman (and preferably her spouse as well) is mandatory in all cases for a termination of pregnancy.

 

4. The surgical termination of a contraindicated pregnancy shall be performed free of charge; in other instances it shall be paid for subject to rates established by the Ministry of Health.

Note: Obstetricians-gynecologists who are engaged in private practice must also comply with the procedures for the surgical termination of pregnancies.

 

HEAD OF THE MATERNAL AND CHILD
HEALTH CARE DEPARTMENT 

. VAINAUSKIENĖ