Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRET NR.769 DIN 26 SEPTEMBRIE 2002
PRIVIND RECUNOAŞTEREA ÎN FUNCŢIE A UNUI CLERIC

 

Textul actului publicat în M.Of. nr. 713/1 oct. 2002

În temeiul prevederilor art. 29 alin. (3) şi ale art. 99 alin. (1) din Constituţia României, precum şi ale art. 21 alin. 1 din Decretul nr.177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, modificat prin Decretul nr.150/1974,

având în vedere propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. 1.015/2002,

Preşedintele României decretează:

Articol unic. - Preasfinţitul episcop auxiliar Florentin Crihălmeanu se recunoaşte în funcţia de episcop al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice de Cluj - Gherla.

 

PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

 

Bucureşti, 26 septembrie 2002.
Nr. 769.