Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGE PENTRU INZESTRAREA UNOR MANASTIRI ORTODOXE DIN TARA CU INTINDERI DE PADURI SI ALTE TERENURI

(30 martie 1937 M. O.  nr. 66 din 20 martie 1937)


Aceasta Lege s-a votat de Senat si Adunarea Deputatilor in sedintele de la 2 si 9 martie 1937; s-a promulgat prin Decretul regal nr. 1.339 din 1937 si s-a publicat in Monitorul Oficial, p. I, nr. 66 din 20 martie 1937. A se vedea si Regulamentul de aplicare, din 27 mai 1937, la ordinea cronologica in acest vol.


Art. 1

Statul este autorizat sa atribuie in deplina si perpetua folosinta unor manastiri ortodoxe din tara, o suprafata de padure in intindere totala de circa 17.000 ha si alte terenuri in suprafata de cel mult 1.000 ha, din proprietatile sale, in scopul ca venitul acestor inzestrari sa serveasca exclusiv pentru conservarea si restaurarea cladirilor monumente istorice, apartinand acestor manastiri, precum si pentru intretinerea diferitelor scoli ateliere, tipografii, aziluri, orfelinate, institutii de asistenta sociala si sanitare etc., existente sau care se vor infiinta in aceste manastiri, in conformitate cu dispozitiile statutului legii de organizare a bisericii*).

La atribuirea suprafetelor de paduri in scopul de mai sus, se exclud padurile inzestrate cu fabrici de cherestea, cai ferate, funiculare in exploatare, precum si terenurile ocupate de pepiniere si resedinte de ocol.

------------
*) A se vedea Statutul de organizarea bisericii ortodoxe din 6 mai 1925.


Art. 2

Care anume manastiri vor fi inzestrate, determinarea suprafetelor de teren atribuite fiecareia, precum si destinatia veniturilor, se vor fixa prin regulamentul acestei legi.

 

Art. 3

Indrumarea si intregul plan de activitate ale acestor manastiri vor fi facute de o "Eforie a manastirilor inzestrate", compusa din Patriarhul Romaniei, ministrul cultelor si artelor si ministrul agriculturii si domeniilor.

Sedintele acestei Eforii se vor tine la Patriarhie.

Patriarhul cand nu va putea participa la sedintele Eforiei, va putea trimite un delegat al sau.

 

Art. 4

Exploatarea padurilor atribuite se va face sub conducerea organelor silvice ale Statului cu respectarea intocmai a dispozitiunilor art. 19 din Codul silvic.

Pentru trebuintele necesare manastirilor, exploatarea se poate face si in regie proprie.

Administrarea si punerea in valoare a produselor padurii si a celorlalte terenuri se va face de o Eforie, compusa din consiliul economic al manastirii inzestrate, seful ocolului silvic respectiv si de un delegat al Ministerului Cultelor si Artelor.

Membrii Eforiei sunt numiti de Ministerul Cultelor si Artelor, pe termen de 6 ani, prin decizie ministeriala.
Eforia va lucra sub presedintia staretului manastirii.

Planurile de activitate ale eforiilor manastiresti, vor fi supuse, cu avizul chiriarhului respectiv, aprobarii Eforiei centrale.


Art. 5

Ministerul Cultelor si Artelor exercita un control efectiv si continuu asupra administrarii averilor manastirilor inzestrate si a functionarii institutiilor lor.

Ministerul de Agricultura si Domenii exercita un control tehnic asupra exploatarii si amenajarii padurilor.
Bugetele manastirilor inzestrate si conturile lor de gestiune se vor inainta direct Ministerului Cultelor si Artelor, spre examinare si aprobare. Rezultatul examinarii acestor bugete si a conturilor de gestiune se vor comunica de Ministerul Cultelor si Artelor chiriarhilor respectivi.

Manastirile inzestrate sunt obligate sa prezinte organelor de control si inspectiune ale Ministerului de Culte si Arte, orice date, acte si informatiuni de care ar avea nevoie si sa execute toate dispozitiunile date de el in aceasta privinta.

Exploatarea padurilor date in folosinta manastirilor in baza acestei legi, cum si portiunile de paduri ce vor mai fi avand din trecut, se va face cu cea mai stricta respectare a prevederilor Codului silvic, neadmitandu-se sub nici un motiv nici un fel de abatere sau exceptie.

   

Art. 6

In cazuri de rea administrare sau de sustragere a veniturilor acestor bunuri de la destinatia stabilita prin regulamentul legii de fata, Eforia generala a manastirilor inzestrate pe baza rapoartelor de ancheta ale Ministerului Cultelor si Artelor, va putea hotari indepartarea Eforiei sau numai a acelor membri care s-au facut vinovati de abateri.

In astfel de cazuri, Ministerul Cultelor si Artelor, pentru a putea proceda la instituirea unei noi Eforii sau la completarea ei, va cere chiriarhului respectiv inlocuirea celor vinovati. De asemenea va cere si Ministerului Agriculturii si Domeniilor sa recomande un alt inginer silvic din regiune.

Art. 7

Supravegherea si controlul manastirilor inzestrate se va exercita printr-un serviciu special, creat prin legea de organizare a Ministerului Cultelor si Artelor, cu denumirea:

"Serviciul inventarierii averilor si veniturilor bisericesti si a controlului manastirilor inzestrate".

Acest serviciu este condus de un inspector general al Cultelor, ajutat de personalul de inspectie si control necesar, iar personalul de birou va fi acela pe care-l stabileste legea de organizare a Ministerului Cultelor si Artelor*).

La acest serviciu va functiona un inginer silvic, cu gradul de inginer inspector general silvic, detasat din corpul inginerilor silvici, care prin delegatii speciale va controla regulat, la fata locului, modul de exploatare a padurilor si de administrarea veniturilor, rezultate in asa fel ca cel putin de doua ori pe an sa fie inspectata averea fiecarei manastiri, raportand amanuntit Ministerului Cultelor si Artelor.
------------
*) A se vedea Legea de organizare a Ministerului Cultelor si Artelor, din 10 martie 1937.

Art. 8

Manastirea Neamtu Secu va intra in categoria si sub regimul manastirilor inzestrate, numai in ceea ce priveste controlul Ministerului Cultelor si Artelor, stabilit prin legea de fata, ramanand sub conducerea actualului comitet, care e alcatuit din I.P.S. Sa Mitropolitul Moldovei si Sucevei, staretul Neamtului, egumenul Secului si un delegat ales de soborul intrunit al ambelor manastiri cu schiturile lor si administrandu-se conform legii si 4 aprilie 1935*).

------------
*) A se vedea Legea relativa la Manastirea Neamtu Secu, din 4 aprilie 1935.


Art. 9

Prin regulamentul de aplicare al acestei legi se vor stabili normele de administrare si atributiunile amanuntite ale serviciului infiintat prin art. 7.

Un regulament special intocmit de Ministerul de Domenii va determina exploatarea si amenajarea terenurilor paduroase atribuite manastirilor si care anume paduri.

   

Art. 10

Prezenta lege intra in vigoare pe ziua de 1 aprilie 1937.