Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

LEGEA NR. 117/1995 PRIVIND INTEGRAREA SISTEMULUI ASIGURĂRILOR SOCIALE PENTRU CULTELE ARMEANO-GREGORIAN, CREȘTIN DE RIT VECHI ȘI MUSULMAN ÎN SISTEMUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

(nr. 117/1995, M.Of. al României. În vigoare de la 08 decembrie 1995 până la 31 martie 2001, fiind abrogat prin Lege 19/2000).

 

Art. 1. -

(1) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, sistemul de asigurări sociale, inclusiv pensiile, pentru personalul cultelor armeano-gregorian, creștin de rit vechi și musulman din România se integrează în sistemul asigurărilor sociale de stat.

(2) Cu aceeași dată Casa de Pensii și Ajutoare a Cultelor Armeano-Gregorian, Creștin de Rit Vechi și Musulman își încetează activitatea.

 

Art. 2. -

Disponibilitățile bănești ale Casei de Pensii și Ajutoare a Cultelor Armeano-Gregorian, Creștin de Rit Vechi și Musulman, stabilite conform bilanțului contabil la zi, se preiau la bugetul asigurărilor sociale de stat pe bază de protocol.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 20 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

 

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

IOAN GAVRA

 

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 noiembrie 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

                                                   

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

CONSTANTIN DAN VASILIU