Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

HOTARE   PRIVIND AUTORIZAREA INFIINTARII INSTITUTULUI TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC DE GRAD UNIVERSITAR IN BUCURESTI

(Nr. 484 din 12 iulie 1991, Monitorul Oficial nr. 161 din 29 iulie 1991)


Art. 1

Se autoriza Arhiepiscopia Romano-Catolica sa infiinteze Institutul teologic romano-catolic de grad universitar, cu sediul in municipiul Bucuresti, incepind cu anul universitar 1991/1992.

Institutul va functiona cu facultati pentru pregatirea personalului de cult, a specialistilor pentru activitati pedagogice si a celor de asistenta sociala.


Art. 2

Cheltuielile privind salariile personalului institutului se acopera in conformitate cu prevederile legale.
Fondurile necesare pe anul 1991 se asigura din economiile la creditele bugetare pentru invatamint aprobate Secretariatului de Stat pentru Culte pe acest an.

 

PRIM MINISTRU

PETRE ROMAN