Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRET-LEGE NR. 126 DIN 24 APRILIE 1990 DIN 24 APRILIE 1990 PRIVIND UNELE MASURI REFERITOARE LA BISERICA ROMANA UNITA CU ROMA (GRECO-CATOLICA)

Textul actului publicat în M.Of. nr. 54/25 apr. 1990

 

Consiliul Provizoriu de Uniune Nationala decreteaza:

 

ART. 1

Ca urmare a abrogarii Decretului nr.358/1948, prin Decretul-lege nr.9 din 31 decembrie 1989, Biserica Romana Unita cu Roma (greco-catolica) este recunoscuta oficial.

Biserica Romana Unita cu Roma (greco-catolica) se organizeaza si functioneaza in conformitate cu regimul juridic general al cultelor religioase din Romania.

 

ART. 2

Bunurile preluate de catre stat prin efectul Decretului nr.358/1948, aflate in prezent in patrimoniul statului, cu exceptia mosiilor, se restituie, in starea lor actuala, Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolica). In vederea identificarii, inventarierii si predarii acestor bunuri se instituie o comisie formata din reprezentanti ai statului si ai Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolica), numiti prin hotarire a guvernului.

 

ART. 3

Situatia juridica a lacasurilor de cult si a caselor parohiale care au apartinut Bisericii Romane Unite cu Roma (greco-catolica) si au fost preluate de Biserica Ortodoxa Romana se va stabili de catre o comisie mixta, formata din reprezentanti clericali ai celor doua culte religioase, tinind seama de dorinta credinciosilor din comunitatile care detin aceste bunuri.

 

ART. 4

In localitatile in care numarul lacasurilor de cult este insuficient in raport cu numarul credinciosilor, statul va sprijini construirea de noi lacasuri de cult, in care scop va pune la dispozitia cultelor respective terenul aferent in cazul in care acestea nu dispun de acest teren si va contribui cu fonduri banesti la constituirea resurselor financiare nencesare.

 

Presedintele Consiliului Provizoriu de Uniune Nationala

Ion Iliescu