Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretul-lege privind aprobarea nivelului de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor

(nr. 87/1990, M.Of. al României, in vigoare de la 22 februarie 1990 până la 11 iulie 2000, fiind abrogat prin Lege 120/2000).

 

Consiliul Provizoriu de Uniune Națională CPUN

decretează:

 

Articol unic. -

Nivelul de salarizare pentru personalul Ministerului Cultelor este cel prevăzut, pentru ministere, în anexa nr. VI, pct. I lit. A la Legea nr. 57/1974.

 

PREȘEDINTELE

CONSILIULUI PROVIZORIU DE UNIUNE NAȚIONALĂ

ION ILIESCU

 

București, 21 februarie 1990.Nr. 87.

 

Trascina file per caricare