Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Hotărârea nr. 1318/1990 privind trecerea unor imobile în folosința Mitropoliei Moldovei și Bucovinei

(M.Of. al României. Nr. 1318.  În vigoare de la 27 decembrie 1990)

 

Art. 1. -

Imobilele situate în localitatea Durău, comuna Ceahlău, județul Neamț, prevăzute în anexa la prezenta hotărîre, cu dotările aferente, trec, pe durată nedeterminată, din patrimoniul fostului Oficiu județean de turism Neamț - fără a mai fi incluse în patrimoniul Societății comerciale "Durău" - S.A. - în folosința gratuită a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, începînd cu data de 1 ianuarie 1991.

Trecerea imobilelor prevăzute la alin. 1 în folosința Mitropoliei Moldovei și Bucovinei se efectuează pe bază de protocol încheiat între Ministerul Comerțului și Turismului și Secretariatul de Stat al Cultelor.

 

Art. 2. -

Mitropolia Moldovei și Bucovinei va lua măsuri pentru transformarea și exploatarea imobilelor prevăzute la art. 1 ca așezăminte de ocrotire a persoanelor în vîrstă sau fără posibilități de întreținere sau pentru organizarea de manifestări culturale, de interes obștesc, menite a contribui la întărirea moralei publice și introducerea unui climat de reconciliere națională și confesională.

Sala polivalentă se va utiliza ca centru de spiritualitate ecumenică, național și internațional.

Cheltuielile de transformare și exploatare a imobilelor, în condițiile prevăzute la alin. 1 și 2, inclusiv cheltuielile de realizare integrală a Sălii polivalente, se asigură din fondurile proprii ale Mitropoliei Moldovei și Bucovinei.

 

Art. 3. -

Mitropolia Moldovei și Bucovinei are dreptul să folosească imobilele și în alte scopuri, inclusiv gospodărești, sau pentru organizarea de către organele locale și centrale ale administrației de stat, de manifestări cu caracter cultural sau științific, numai dacă imobilele nu pot fi folosite pentru scopul stabilit potrivit art. 2.

 

Art. 4. -

Ministerul Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Secretariatul de Stat al Cultelor vor introduce modificările de indicatori determinate de aplicarea prezentei hotărîri, luînd totodată măsuri pentru acoperirea de la buget a contravalorii cotelor de amortizare și a creditelor nerambursate aferente imobilelor care fac obiectul prezentei hotărîri.

 

Primu-Ministru

Petre Roman

           

București, 19 decembrie 1990.