Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

DECRET-LEGE NR.9 DIN 31 DECEMBRIE 1989 PRIVIND ABROGAREA UNOR ACTE NORMATIVE

(Textul actului publicat în M.Of. nr. 9/31 dec. 1989)

 

In scopul inlaturarii imediate din legislatia tarii noastre a unor reglementari legale emise de fostul regim dictatorial care prin caracterul lor discriminator, nedrept, au adus grave prejudicii materiale si morale poporului roman, intereselor legitime ale tuturor cetatenilor, desfasurarii unor relatii normale cu celelalte state,

Consiliul Frontului Salvarii Nationale decreteaza:

 

ARTICOL UNIC. –

Sint si ramin abrogate urmatoarele acte normative:

1. Legea nr. 17/1968 pentru reglementarea unor conditii de remunerare a salariatilor care indeplinesc functii de conducere, tehnico-administrative si de specialitate, publicata in Buletinul Oficial nr. 80 din 22 iunie 1968.

2. Legea nr. 19/1968 cu privire la regimul juridic al terenurilor fara constructii din perimetrul construibil al municipiilor si oraselor, publicata in Buletinul Oficial nr. 81 din 24 iunie 1968.

3. Art. 44-50 din Legea nr. 59/1974 cu privire la fondul funciar, publicata in Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974.

4. Decretul nr.223/1974 privind reglementarea situatiei unor bunuri, publicat in Buletinul Oficial nr. 152 din 6 decembrie 1974.

5. Legea nr. 1/1975 cu privire la depunerea juramintului de credinta si devotament fata de Republica Socialista Romania, publicata in Buletinul Oficial nr. 30 din 21 martie 1975.

6. Decretul nr.51/1975 cu privire la stabilirea programului de functionare a unitatilor comerciale si de alimentatie publica, publicat in Buletinul Oficial nr. 50 din 30 mai 1975.

7. Legea nr. 25/1976 privind incadrarea intr-o munca utila a persoanelor apte de munca, publicata in Buletinul Oficial nr. 98 din 11 noiembrie 1976.

8. Decretul nr.189/1977 privind unele masuri referitoare la incheierea actelor juridice cu caracter patrimonial de catre personalul din unele organe centrale si locale de stat si obstesti, precum si din alte institutii de stat, publicat in Buletinul Oficial nr. 54 din 28 iunie 1977.

9. Art. 64 lit. t) din Legea nr. 5/1978 cu privire la organizarea si conducerea unitatilor socialiste de stat, precum si la functionarea acestora pe baza autoconducerii muncitoresti si autogestiunii economico-financiare, publicata in Buletinul Oficial nr. 56 din 12 iulie 1978.

10. Decretul nr.367/1980 privind unele masuri pentru utilizarea rationala a personalului din unitatile socialiste, nepublicat.

11. Decretul nr.306/1981 privind masuri pentru prevenirea si combaterea unor fapte care afecteaza buna aprovizionare a populatiei, publicat in Buletinul Oficial nr. 77 din 9 octombrie 1981.

12. Decretul nr.402/1982 privind obligatiile persoanelor care cer si li se aproba sa se stabileasca definitiv in strainatate de a plati integral datoriile pe care le au fata de stat, organizatii socialiste si persoane fizice, precum si de a restitui unele cheltuieli suportate de stat cu scolarizarea lor, publicat in Buletinul Oficial nr. 95 din 1 noiembrie 1982.

13. Legea nr. 3/1983 cu privire la contractul-angajament, publicata in Buletinul Oficial nr. 51 din 9 iulie 1983.

14. Decretul nr.96/1983 privind vinzarea produselor agricole de catre producatorii individuali, precum si unele masuri pentru asigurarea respectarii preturilor maximale de mercurial, publicat in Buletinul Oficial nr. 19 din 29 martie 1983.

15. Prevederile referitoare la obligatiile de contractare si livrare a produselor agricole, precum si la planurile de cultura si de crestere a animalelor, cuprinse in Decretul nr.69/1984 privind contractarile si achizitiile de produse agricole vegetale si in Decretul nr.70/1984 privind contractarile si achizitiile de animale, pasari si produse animale, publicate in Buletinul Oficial nr. 16-17 din 1 martie 1984.

16. Decretul prezidential nr. 208/1985 privind instituirea starii de necesi tate si a regimului militarizat in unitatile din sistemul energetic national publicat in Buletinul Oficial nr. 50 din 18 octombrie 1985.

17. Legea nr. 3/1989 privind interzicerea creditelor din strainatate, publicata in Buletinul Oficial nr. 14 din 25 aprilie 1989.

18. Art. 134 din Codul civil, introdus prin Decretul nr.80 din 31 martie 1950, pentru modificarea art. 134, 139 si 166 din Codul civil, publicat in Buletinul Oficial nr. 31 din 31 martie 1950.

19. Art. 253 din Codul penal - refuzul reinapoierii in tara.

20. Decretul nr.358/1948 pentru stabilirea situatiei de drept a fostului cult greco-catolic.

21. Art. 37 din Decretul nr.210/1960 privind regimul mijloacelor de plata straine.

 

Presedintele Consiliului

Frontului Salvarii Nationale

ION ILIESCU