Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decret  privind reglementarea situatiei unor bunuri*

(Nr. 223 din  3 decembrie 1974 Buletinul Oficial  nr. 152 din  6 decembrie 1974)

 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:

* Legea nr. 4/1973, reprodusa in C.L.D. nr. I/1973, p. 47 a mai fost modificata prin decretele Consiliului de Stat nr. 122/1974, reprodus in C.L.D. nr. II/1974, p. 103, si nr. 205/1974, reprodus in acest volum la p. 725.

 

Art. 1

In Republica Socialista Romania constructiile si terenurile pot fi detinute in proprietate de catre persoanele fizice numai daca au domiciliul in tara.

 

Art. 2

Persoanele care au facut cerere de plecare definitiva din tara sint obligate sa instraineze, pina la data plecarii, constructiile aflate in proprietatea lor in Republica Socialista Romania. Instrainarea se va face catre stat, care va prelua aceste bunuri, plata stabilindu-se potrivit prevederilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 4/1973*) privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vinzarea de locuinte din fondul de stat catre populatie si construirea de case de odihna proprietate personala.

Constructiile apartinand persoanelor care au plecat in mod fraudulos din tara sau care, fiind plecate in strainatate, nu s-au inapoiat la expirarea termenului stabilit pentru inapoierea in tara, trec fara plata in proprietatea statului.

Terenurile aferente constructiilor prevazute la alineatele precedente trec in proprietatea statului in conditiile art. 13 din Legea cu privire la fondul funciar.

   

Art. 3

Prevederile art. 2 se aplica in privinta constructiilor ce apartin unor persoane care au parasit definitiv Republica Socialista Romania anterior intrarii in vigoare a prezentului decret, trecerea in proprietatea statului a constructiilor facindu-se cu sau fara plata, potrivit distinctiei prevazute in alin. 1 si 9 ale art. 2.

Persoanelor care, avind domiciliul in strainatate, au dobindit sau dobindesc in orice mod, in proprietate, constructii situate pe teritoriul Republicii Socialiste Romania, li se aplica, in mod corespunzator, prevederile art. 2 alin. 1 si 3.


Art. 4

Identificarea bunurilor prevazute in art. 2 si 3, precum si preluarea sau trecerea lor in proprietatea statului, se fac prin decizia comitetului executiv al consiliului popular judetean sau al municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala sint situate bunurile.

Impotriva deciziei comitetului executiv al consiliului popular se poate face plingere la instantele judecatoresti, in conditiile legii.

 

Art. 5

Actele juridice incheiate in scopul eludarii prevederilor prezentului decret sint nule de drept.