Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decret nr.92 din 19 aprilie 1950, pentru nationalizarea unor imobile (prin care se nationalizeaza imobilele cladite ale fostilor industriasi, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti şi celorlalte elemente ale marii burghezii, imobile cladite ale exploatatorilor de locuinte, hoteluri şi alte asemenea).

Textul actului publicat în B.Of. nr. 36/20 apr. 1950

 

ART 1

Pentru intarirea si dezvoltarea sectorului socialist in economia R.P.R;

Pentru asigurarea unei bune gospodariri a fondului de locuinte supuse degradarii din cauza sabotajului marei burghezii si a exploatatorilor care detin un mare numar de imobile;

Pentru a lua din mana exploatatorilor un important mijloc de exploatare;

Se nationalizeaza imobilele prevazute in listele anexe, inregistrate la Cancelaria Consiliului de Ministrii sub Nr. 543 din 14 Aprilie 1950, care fac parte integranta din prezentul decret si la a caror alcatuire s-a tinut seama de urmatoarele criterii:

1. Imobilele cladite care apartin fostilor industriasi, fostilor mosieri, fostilor bancheri, fostilor mari comercianti si celorlalte elemente ale marii burghezii.

2. Imobilele cladite care sunt detinute de exploatatorii de locuinte

3. Hotelurile cu intreg inventarul lor.

4. Imobilele in constructie, cladite in scop de exploatare, care au fost abandonate de proprietarii lor, precum si materialele de constructie aferente oriunde s-ar afla depozitate.

5. Imobilele avariate sau distruse de pe urma cutremurului sau a razboiului, cladite in scop de exploatare si ai caror proprietari nu s-au ingrijit de repararea sau reconstructia lor.

 

ART 2
Nu intra in prevederile decretului de fata si nu se nationalizeaza imobilele proprietatea muncitorilor, functionarilor, micilor meseriasi, intelectualilor profesionisti si pensionarilor.

 

ART 3
Imobilele nationalizate trec in proprietatea Statului ca bunuri ale intregului popor, fara nici o despagubire si libere de orice sarcini sau drepturi reale de orice fel.

 

ART 4
Prin imobile in sensul prezentului decret se inteleg atat terenul cu constructiunile, cat si instalatiile aferente, cu intreg utilajul existent pentru intretinerea imobilului.

 

ART 5
Imobilele proprietatea sotului, sotiei sau copiilor minori se considera ca apartinand unui singur proprietar in ce priveste aplicatiunea prezentului decret.

 

ART 6
Prin efectul prezentului decret, statul se substituie in toate drepturile fostilor proprietari.
Locatarii cu orice titlu ai imobilelor nationalizate, inclusiv fostii proprietari care locuiesc in aceste imobile, devin din momentul nationalizarii, chiriasii Statului.

 

ART 7
Imobilele nationalizate prin efectul prezentului decret trec in administrarea Comitetului Provizoriu al Sfatului Popular al comunei pe al carei teritoriu se afla.

 

ART 8
Se pedepsesc cu 5-10 ani munca silnica si cu confiscarea averii, cei care vor vatama, distruge sau instraina, prin orice mijloace, bunuri sau instalatiuni supuse nationalizarii, precum si cei care vor zadarnici sau vor incerca sa zadarniceasca nationalizarea prevazuta de prezentul decret.

 

ART 9
Infractiunile la prezentul decret se constata, se urmaresc si se judeca potrivit decretului Nr. 183 din 30 Aprilie 1949, pentru sanctionarea infractiunilor economice.

 

ART 10
Comitetele Provizorii ale Sfaturilor Populare vor ingriji ca drepturile Statului izvorand din prezentul decret, sa fie inscrise in formele prevazute de lege.

 

ART 11
Cu aplicarea prezentului decret se insarcineaza Comisia de Stat pentru Aplicarea Legii Sfaturilor Populare.

 

ART 12
Prezentul decret intra in vigoare pe data publicarii lui.

 

Dat in Bucuresti la 19 Aprilie 1950.