Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decret privind completarea Decretului ne.177 din 4 August 1948, pentru regimul general al cultelor religiose

(București, 28 Octombrie 1959,Nr. 410)

 

Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Române decretează:

 

Art.1. -

Decretul ne.177 din 4 August 1948,pentru regimul general al cultelor religioase se modifica după cum urmează:
După Art.7 se introduce Art.7' având următorul cuprins:

" Art. 7'.- Monahismul poate funcționa numai in mănăstiri autorizate ale cultelor legal recunoscute. Autorizarea de funcționare a mănăstirilor se dă de către Departamentul Cultelor.

Absolvenții școlilor de pregătire a clerului pot intra in monahism la orice vărsată dacă au satisfăcut serviciul militar.

Alte persoane pot fii admise in monahism numai dacă au împlinit vârsta de 55 ani, bărbații și de 50 ani,femeile, dacă renunța la salariu sau la pensie de la stat, dacă nu sunt căsătorite și dacă nu au obligații deja stabilite pe baza Codului Familiei.

În cazurile când exercitarea cultului o reclamă, Departamentul Cultelor va putea autoriza pe unii monahi să ocupe funcții bisericești și să primească salariul cuvenit.

Dispozițiile de mai sus se aplica și mănăstirilor și monahilor existenți."Președintele                                                                                 Secretarul
Prezidiului Marii                                                                         Prezidiului Marii
Adunări Naționale                                                                      Adunări Naționale 
ION GHEORGHE MAURER                                                    GHEORGHE  STOICA                                                                                             
București, 28 Octombrie 1959,
Nr. 410

Trimis de pe iPad-ul meu