Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Decretele recunoașterii cultelor în perioada 1944-1950

 

Decretul-lege nr. 553/1944 recunoașterea cultului baptist

Decretul nr. 1203 din 14 noiembrie 1950 privind închinarea baptistă.

Decizia nr. 64.803 / 1946, privind recunoașterea cultului penticostal

Decretul nr. 1203 din 14 noiembrie 1950 conținând statutul de organizare a cultului penticostal

Decretul-lege nr. 407/1946, privind recunoașterea cultului adventist

Decretul nr. 1203 din 14 noiembrie 1950 privind recunoașterea cultului adventist

Decretul-lege nr. 883/1946, privind recunoașterea cultului creștin al Evangheliei
Decretul nr. 1203 din 14 noiembrie 1950 privind recunoașterea cultului creștin al Evangheliei

Decizia Consiliului de Miniștri nr. 286

Presidiu al Decretului nr. 243 17 septembrie 1948 "pentru a stabili numărul de eparhii (eparhii, superintendenți), denominațiuni religioase", există

Decrees of recognition of denominations between 1944 and 1950

 

Decree-Law no. 553/1944 recognition of Baptist cult

Decree no. 1203 of 14 November 1950 on Baptist Worship.

Decision no. 64.803 / 1946, on the recognition of the Pentecostal cult

Decree no. 1203 of 14 November 1950 containing the status of the organization of the Pentecostal cult
Decree-Law no. 407/1946, on the recognition of the Adventist cult

Decree no. 1203 of November 14, 1950, on the recognition of Adventist cult

Decree-Law no. 883/1946, on the recognition of the Christian cult of the Gospel

Decree no. 1203 of 14 November 1950 on the recognition of the Christian cult of the Gospel

Decision of the Council of Ministers no. 286

Presidium of the Decree no. 243 September 17, 1948 "to establish the number of eparchies (dioceses, superintendents), religious denominations"

 

Decreti di riconoscimento delle denominazioni tra il 1944 e il 1950

 

Decreto- Legge n. 553/1944 sul  riconoscimento del culto battista

Decreto n. 1203 del 14 novembre 1950 sul culto battista.

Decisione n. 64.803 / 1946, sul riconoscimento del culto pentecostale

Decreto n. 1203 del 14 novembre 1950 contenente lo Statuto di organizzazione del culto pentecostale

Decreto-legge n. 407/1946, sul riconoscimento del culto avventista

Decreto n. 1203 di 14 Novembre 1950 sul riconoscimento del culto avventista

Decreto-Legge n. 883/1946, sul riconoscimento del culto cristiano del Vangelo

Decreto n. 1203 del 14 novembre 1950 sul riconoscimento del culto cristiano del Vangelo

Decisione del Consiglio dei Ministri n. 286