Print Friendly, PDF & Email

The measure is available in the following languages:

Republica Moldova

 

GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1008 
din  26.09.2001

privind aprobarea modificării introduse în Statutul 
Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei)

 

Publicat : 27.09.2001 în Monitorul Oficial Nr. 116     art Nr : 1057

Abrogat prin HG815/20.07.04, MO123-124/27.07.04  art.983

 

În conformitate cu art.51 din Legea despre culte, Guvernul Republicii Moldova

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Punctul 1 din Statutul Bisericii Ortodoxe din Moldova (Mitropolia Moldovei), aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova  nr.719 din  17 noiembrie 1993, se expune în următoarea redacţie:

"1. Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei) este o biserică independentă şi succesoarea de drept a Episcopiei Chişinăului şi a Hotinului şi a Mitropoliei Basarabiei. Respectînd canoanele şi preceptele sfinţilor apostoli şi sfinţilor părinţi şi ale sinoadelor ecumenice, precum şi  hotărîrile Bisericii Ortodoxe Apostolice Unice Mondiale, Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei) îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul statului Republica Moldova conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

Prim-ministru

al  Republicii Moldova

Vasile TARLEV

 

Contrasemnată:

Ministrul justiţiei          

Ion Morei

 

Chişinău, 26 septembrie 2001.

Nr. 1008.